Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    วิษณุส่งคสช.คัด กรธ.-สปท. ประกาศชื่อวันนี้ 

    Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2015-10-05)

    หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปทาบทามบุคคลต่างๆ ให้มาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) จำนวน 21 คน และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) จำนวน 200 คนนั้น ล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรํบมนตรี เตรียมนำรายชื่อผู้ได้รับการทาบทามเป็น กรธ.และ สปท.เสนอต่อที่ประชุม คสช. เพื่อให้นายกรํฐมนตรีชี้ขาดก่อนจะประกาศรายชื่อต่อไป