Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประยุทธ์เสี่ยงยึด'สนช.' 

    Unknown author (สารสู่อนาคต, 2014-11-06)

    จากการที่ได้มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น บัดนี้ได้มีการวางบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง สนช.แล้ว โดยมีตัวแทนจากข้าราชการทหารเกือบ 50%