Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เมื่อเฟซบุ๊กสามารถใช้ 'สมอง' สั่งพิมพ์ข้อความได้โดยตรง 

    ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-05-10)

    ในงานประชุมพัฒนาประจำปีของเฟซบุ๊กที่หลายคนมักเรียกย่อๆว่าเอฟเอท (F8) ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ดร.เรจินา ดูแกนซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยวิจัยของเฟซบุ๊กได้เปิดเผยงานวิจัยในทีมของเขาที่กำลังพยายามศึกษาเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์สามารถควบคุมสั่งการคอมพิวเตอร์ด้วยสมองโดยไม่ต้องมีการผ่าตัดใดๆ ผ่านซอฟตืแวรืที่ทีมของเขาได้พัฒนาสร้างขึ้นมา นั่นหมายความว่าระบบนี้จะสามารถแปลงคลื่นสมองของมนุษย์ออกมาเป็นข้อความสามารถพิมพ์ตัวอักษร คำ หรือ ประโยค ได้เพียงใช้ความคิดเท่านั้น