Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  190 เสียงถอดถอน'ปู' มันแทบเป็นประชามติ 

  Unknown author (สารสู่อนาคต, 2015-01-25)

  การโหวตของกรณียิ่งลักษณ์ คิดว่าสังคมจะยิ่งมีความเชื่อมันในการใช้ดุลพินิจในการทำหน้าที่ของสมาชิกสนช. ว่าเรื่องที่มันเป็นความสำคัญของบ้านเมือง เราก็ใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่เป็นเรื่องทีอ่ยู่ภายใต้อิทธิพลของการวิ้งเต้นกัน ซึ่งคะแนนเสียงที่ออกมาแสดงว่าสมาชิกทั้งหมดไม่ได้แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ก็เกือบจะเป็นประชามติ
 • Thumbnail

  22 ส.ค.โหวตบิ๊กตู่ สนช.ทุกสายประสานเสียงพ่วงเชียร์'ท็อปบูตคาบิเนต' 

  Unknown author (สารสู่อนาคต, 2014-11-13)

  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า หัวหน้า คสช.ได้นั่งควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะพลอ.ประยุทธ์ได้ทำให้เห็นว่ามีความจริงใจและตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมือง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
 • Thumbnail

  ประยุทธ์เสี่ยงยึด'สนช.' 

  Unknown author (สารสู่อนาคต, 2014-11-06)

  จากการที่ได้มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น บัดนี้ได้มีการวางบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง สนช.แล้ว โดยมีตัวแทนจากข้าราชการทหารเกือบ 50%
 • Thumbnail

  สนช.ซักเดือด 

  Unknown author (สารสู่อนาคต, 2015-01-17)

  นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เป็นหนึ่งในกมธ.ซักดถามที่ขอปิดไมค์ เนื่องจากอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงในฐานะผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมมาตอบข้อซักถามด้วยตัวเอง กลับมอบให้อดีตรัฐมนตรีมาแทน เหมือนเป็นการล้วงข้อสอบไปเตรียมตอบในวันแถลงปิดคดี ทำให้รายการถอดถอนนี้ นายทวีศักดิ์แจ้งเกิดเหมือนกัน