Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สวนน้ำวีอาร์ 

    ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-08-21)

    การนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาใช้ในสวนน้ำชื่อว่าสวนน้ำ Ga laxy Erding ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเออร์ดิง ประเทศเยอรมนี สวนน้ำนี้มีความไม่ธรรมดาแบบสวนน้ำปกติทัวไปตรงที่จะให้ผู้เล่นได้ใส่แว่นวีอาร์ร่วมไปกับการเล่นสไลเดอร์ยาวกว่า 160 และแว่นวีอาร์นี้จะฉายภาพเรื่องราวเสมือนผู้เล่นได้ท่องเข้าไปในป่าสามมิติ มีตัวละครและจุดชมวิวต่างๆ ประกอบการเล่นสไลเดอร์ในแบบที่เราจจะไม่เคยเห็นในสวนน้ำรูปแบบเดิม