Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  คสช.ใจเด็ดตัดเนื้อร้าย ทลายขุมทรัพย์'สสส.' 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-10-13)

  พล.อ.ชาตอุดม ได้ออกมายืนยันกระแสข่าวว่า ได้รับการสั่งการจาก พล.อ.ประยุทธ์โดยตรงในการเข้าไปเอกซเรย์ สสส.ตามที่เป็นข่าวจริง ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และพบการเบิกจ่ายงบฯ ไม่ตรงวัตถุประสงค์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีเบาะแสการทุจริตด้วย
 • Thumbnail

  นักวิชาการ'นิด้า-จุฬา' จี้ปฏิรูป'สสส.' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-10-29)

  นักวิชาการสนับสนุนให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยเฉพาะการทำงานที่มีขอบเขตตาม พ.ร.บ.และไม่ต้องกว้างแบบครอบจักรวาล
 • Thumbnail

  ประชาคมสธ.ป้องอจ.นิด้าอัดสสส. 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-11-08)

  กลุ่มประชาคมสาธารณสุข รวม 12 องค์กร แถลงข่าวพร้อมทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อกรณีมีผู้ร้องเรียนนายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์นิด้า ประชาคม สธ.ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวและเห็นว่านายอานนท์เสนอความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจ การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอชื่นชมและให้กำลังใจนายอานนท์ที่แสดงความเห็นในมุมของนักวิชาการอย่างอิสระ แต่ไม่ขอก้าวล่วงการดำเนินการของนิด้า
 • Thumbnail

  สสส.จับมือ4มหาวิทยาลัยเสริมยุทธศาสตร์ชาติ: เด็กรุ่นใหม่ก้าวทัน Trend โลก 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2020-03-14)

  สสส.ระดมมันสมองจากมหาวิทยาลัย 4 สถาบัน มหิดล นิด้า จุฬาฯ มธ. เสริมยุทธศาสตร์ชาติ ศตวรรษที่ 21 ให้เป็นจริง หวังให้เด็กรุ่นใหม่เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ มีทักษะ เพื่อสู่เป้าหมายแห่งอนาคต ระดมนักวิชาการกลั่นแนวทางแก้ปัญหา-พัฒนาทักษะเด็กรุ่นใหม่ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงผันผวน
 • Thumbnail

  สสส.ตั้งกก.สรรหาผจก.ใหม่ รู้ผลใน 90 วัน 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-10-30)

  พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ สสส.คนใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่สรรหาผู้จัดการคนใหม่ให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม
 • Thumbnail

  สสส.หนุนแนวคิดลงทุน 1,000 วันในเด็ก ดันแม่ลาคลอดเกิน 3 เดือน 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2020-04-08)

  เมื่อยุทธศาสตร์ 20 ปี ตั้งความหวังอยากเห็นคนรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัย เป็นคนดีคนเก่ง และมีคุณภาพ ดังนั้น จึงต้องเร่งมือและลงทุนด้านทรัพยากรเพื่อให้เด็กไทยมีความพร้อมมีทักษะที่จำเป็นในตศวรรษที่ 21