• Thumbnail

  'นิด้า'ร่วมลงนาม สตช.ยกระดับการศึกษา 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท อินโฟเควสท์, 2015-03-12)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรณณรัตน์ อธิการบดีนิด้า และ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย สู่ความเป็นเลิศ
 • Thumbnail

  เล็งยกสตช.เท่ากระทรวง กฎหมายพรรคเสร็จ 1 ส.ค. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สารสู่อนาคต, 2017-07-27)

  คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เสนอยกฐานะ สตช.เป็นกระทรวง แยก 11 งานซ้ำซ้อนออกไป ส่วนคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) มีหน้าที่กำหนดนโยบายเท่านั้น ตัดอำนาจการแต่งตั้ง ผบ.ตร.ออกไป ให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เลือกและตั้ง ผบ.ตร.แทน