• Thumbnail

    'นิด้า'ร่วมลงนาม สตช.ยกระดับการศึกษา 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท อินโฟเควสท์, 2015-03-12)

    รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรณณรัตน์ อธิการบดีนิด้า และ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย สู่ความเป็นเลิศ