Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    นิด้าเผยถือหุ้นซีจี 5 ดาวเสี่ยงต่ำ ระบุช่วงวิกฤตราคาปรับลงน้อย 

    Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-10-23)

    นายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ ในฐานะผูัวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาล(CG) ต่อราคาหุ้น จากการศึกษาบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์พบว่า บริษัทที่มีคะแนนซีจีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ระดับ 5 ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดในช่วงที่เกิดวิกฤติต่างๆ เนื่องจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นกับพื้นฐานของบริษัท ฉะนั้นจึงอยากแนะนำให้ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ทำความเข้าใจกับบจ.ให้มากขึ้น เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาบริษัทให้มีคะแนนซีจีให้สูงสุด ซึ่งจะส่งผลถึง ...