Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อุดมการณ์การเมือง (6) อนุรักษ์นิยมและขวาใหม่ 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-08-17)

    อนุรักษนิยมเป็นคำที่เริ่มใช้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เพื่อแสดงถึงอุดมการณ์ทางการเมือง โดยในสหรัฐอเมริกาใช้คำนี้เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านหลักการและจิตวิญญาณของการปฏิวัติฝรั่งเศสปี 1789 ขณะที่ในอังกฤษอนุรักษนิยมถูกนำมาใช้เป็นชื่อพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการในปี 1835 ในฐานะอุดมการณ์ทางการเมือง อนุรักษนิยมมีนัยถึงความปรารถนาในการรักษาสถานะเดิมหรือประเพณีดั้งเดิม และมีแนวโน้มต่อต้านการเปลี่ยนแปลง กระนั้นอนุรักษนิยมมิได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างหัวชนฝา หากแต่ยอมรับในบางระดับ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงการปรับตัวเพื่อรักษาสถาบันดั้งเดิมเอาไว้ สำหรับความเช ...