Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2011)

  เนื้อหาได้เสนอถึงกลไกในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
 • Thumbnail

  อาเซียนบวก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สามัคคีคือพลัง 

  ทิวสน (มติชน, 2020-04-25)

  ในยามยากลำบากที่โรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้น การที่อาเซียนสิบประเทศบวกประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้เสริมความร่วมมือจับมือสู้กับโรคมรณะ แสดงให้เห็นว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ยึดถือทัศนคติองคาพยพร่วมชะตาเดียวกันของมนุษชาติ อุทิศตนให้แก่การปกปักรักษาความสุขและสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคและขับเคลื่อนให้ภูมิภาคนี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
 • Thumbnail

  'แอปเตอร์'พร้อมหนุน'อาเซียนบวกสาม'สู้วิกฤตความมั่นคงด้านอาหาร 

  Unknown author (แนวหน้า, 2020-04-21)

  องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (แอปเตอร์) พร้อมให้ความช่วยเหลือประเทศอาเซียนบวกสามหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต