Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  อุบัติเหตุกับรถไร้คนขับ(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-03-16)

  ผู้เขียนได้เคยเขียนถึงรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งต่างก็สื่อความหายถึงรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้เองโดยอัตโนมัติแม้จะไม่มีคนขับอยู่เลย การพัฒนาอย่างเร็วนั้นแม้จะเป็นเรื่องดี แต่่หากพิจารณาในองค์รวมของสังคมแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน เช่น หากรถยนต์ไร้คนขับเกิดไปชนคนเดินตัดหน้าบนถนนที่ไม่ใช่บนทางม้าลาย ในกรณีนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • Thumbnail

  อุบัติเหตุกับรถไร้คนขับ(จบ) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-03-23)

  อุบัติเหตุครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ไร้คนขับถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรง ไม่มีการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน ทางบริษัทกูเกิลก็ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด แต่หากจะวิเคราะห์แล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดกันให้รอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อเรามีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมา เราต้องร่วมแรงร่วมใจวิ่งให้ทันเทคโนโลยีหรืออย่างน้อยก็ต้องเข้าใกล้ได้มากที่สุด