Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การจัดตั้งรัฐบาลผสมเกมแห่งอำนาจ 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-06-01)

  ในระบอบรัฐสภา การจัดตั้งรัฐบาลเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากผลการเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาลจะกระทำได้ง่ายหากมีพรรคการเมืองหนึ่งชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากเด็ดขาด ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎร กรณีไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งชนะด้วยเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดก็ยังมีความยากความง่ายต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละช่วง หากสถานการณ์การเมืองไม่มีความขัดแย้งแบบขั้วตรงข้ามที่รุนแรงการจัดตัั้งรัฐบาลผสมก็จะทำได้ราบรื่นสำเร็จในไม่ช้า แต่หากสถานการณ์การเมืองระอุด้วยความขัดแย้งแบบขั้วการเมือง การจัดตั้งร ...
 • Thumbnail

  เกมพลิก 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360ํ, 2519-02-16)

  ความพลิกผันทางการเมืองเกิดจากการตัดสินใจของคนจำนวนหนึ่ง ทำให้ความเป็นจริงเดิมมลายหายไป ก่อนหน้าที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นักวิเคราะห์ทางการเมืองมีความเห็นว่า แม้พรรคเพื่อไทยและเครือข่ายจะได้รับคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งของสภาผู้แทนราษฏร แต่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะได้รับการยกมือสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกสรรของ คสช. การวางแผนเพื่อแก้เกมทางการเมืองในการเลือกนายกคือแสวงหาบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมสูงเข้ามาอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคในเครือข่ายพรรคเพื่อไทย นั่นก็คือพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลก ...