Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  จากแนวคิดรางวัลโนเบล สู่การพัฒนาศก.EEC 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติ มีเดีย กรุ๊ป, 2019-01-15)

  William D.Nordhaus และ Paul M.Romer 2 นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลชื่อดังระดับโลก ได้แสดงให้เห็นถึงทัศนะการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาคในระยะยาวที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยได้มีการบูรณาการมุมมองการวิเคราะห์ในมิติเกี่ยวกับสภาพอากาศและนวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นการมองถึงผลของการพัฒนาประเทศในระยะยาว
 • Thumbnail

  ชงบีโอไอเพิ่มจูงใจลงทุน'อีอีซี' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-03-28)

  อีอีซีเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยเพิ่มการเติบโตของเศรษฐกิจระยะต่อไป และการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นรวดเร็ว เพราะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมทั้งสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือน้ำลึกรองรับ ทำให้มีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
 • Thumbnail

  'อีอีซี'ต้องบูรณาการนวัตกรรม-สิ่งแวดล้อม 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติ มีเดีย กรุ๊ป, 2019-01-31)

  จากการที่ 2 นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปีล่าสุด ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคระยะยาวที่ต่างจากเดิม โดยบูรณาการมิติเกี่ยวกับสภาพอากาศและนวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศตลอดจนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ ควรบูรณาการบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลและเอกชนทุ่มเงินลงทุนจำนวนมหาศาล เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต