Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    AEC News Alert ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2558 

    เดลินิวส์; ฐานเศรษฐกิจ; โพสต์ทูเดย์; มติชน (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-06-17)

    AEC News Alerts ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวที่สำคัญๆ ตามหัวข้อดังนี้ 1.สหรัฐ: มหามิตรทางเศรษฐกิจของไทย 2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน เร่งผลักดันเศรษฐกิจอาเซียนรับ AEC 3. ญี่ปุ่นปลุก จีเอ็มเอสพัฒนาเครือข่ายขนส่ง 4. 'ศศินทร์' ฟันธงไทยไม่พร้อมด้านแรงงาน แนะรัฐบาลเร่งจัดการปัญหาก่อนเข้า AEC 5. เครื่องหนังโหมส่งออกอาเซียน 6.Countdown 196 วันสู่ AEC: ความเป็นมาของอาเซียน 7.ทันโลกพาณิชย์: การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย