Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  เมื่อ CEO ของแอปเปิลบอกว่า AR มีอนาคตกว่า VR (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-10-05)

  ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทแอปเปิลได้ให้สัมภาษณ์ว่า เขาคิดว่าทั้งเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนต่างก็น่าสนใจมากทั้งคู่ แต่ในความคิดของเขา เทคโนโลยีเป็นจริงเสริม หรือ AR ดูน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน หรือ VR
 • Thumbnail

  เมื่อ CEO ของแอปเปิลบอกว่า AR มีอนาคตกว่า VR (2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-10-12)

  ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทแอปเปิลได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในความคิดของเขาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือ AR ดูจะมีอนาคตที่ดีกว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือ VR โดยเขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนั้น ส่งเสริมและสนับสนุนคนให้หันหน้ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน และนำสิ่งอื่นหรือนำข้อมูลจากโลกเสมือนเข้ามาเสริมให้พวกเขาทั้งคู่สามารถร่วมเห็นและแชร์ไปพร้อมกันในระหว่างคุยได้ด้วย ซึ่งเขาเชื่อว่าด้วยธรรมชาติของความเป็นจริงเสริมที่เน้นย้ำถึงความมีตัวตนของคนมากกว่า ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้เป็นรูปธรรมมากกว่าเทคโนโลยีคว ...
 • Thumbnail

  สวนน้ำวีอาร์ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-08-21)

  การนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาใช้ในสวนน้ำชื่อว่าสวนน้ำ Ga laxy Erding ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเออร์ดิง ประเทศเยอรมนี สวนน้ำนี้มีความไม่ธรรมดาแบบสวนน้ำปกติทัวไปตรงที่จะให้ผู้เล่นได้ใส่แว่นวีอาร์ร่วมไปกับการเล่นสไลเดอร์ยาวกว่า 160 และแว่นวีอาร์นี้จะฉายภาพเรื่องราวเสมือนผู้เล่นได้ท่องเข้าไปในป่าสามมิติ มีตัวละครและจุดชมวิวต่างๆ ประกอบการเล่นสไลเดอร์ในแบบที่เราจจะไม่เคยเห็นในสวนน้ำรูปแบบเดิม
 • Thumbnail

  อุปกรณ์ออกกำลังกายภายใต้โลกเสมือนจริง 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-02-15)

  วันนี้ผู้เขียนจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนวัตกรรมสมัยใหม่ นั่นคือเป็นการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเข้ามาบูรณาการเข้ากับเครื่องออกกำลังกาย โดยใช้อุปกรณ์ชื่อว่า ICAROS ซึ่งเป็นเครื่องออกกำลังกายที่มาพร้อมกับเกมในโลกความเป็นจริงเสมือนที่สามารถให้ผู้ใช้เล่นเกมนี้ได้เสมือนกับเข้าไปอยู่ในเกมนั้นจริงๆ แถมยังสามารถขยับแขนขา และขยับตัวออกกำลังกายไปพร้อมๆ กันได้