Now showing items 1-18 of 18

 • Thumbnail

  DeleteFacebook เกิดอะไรขึ้นกับเฟซบุ๊ก?(5) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-05-02)

  หลังจากที่เฟซบุ๊กเฃปิดเงียบเรื่องข้อมูลหลุดมาหลายปี ในที่สุดช่วงกลางเดือนมีนาคม 2018 มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ก็ยอมให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ยอมรับว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องลับๆ ที่ถูกเปิดออกสู่สาธารณะจนกลายเป็นมหากาพย์ที่ไม่ลับนี้ก่อให้เกิดกระแสของ Hash Tag ว่า #DeleteFacebook หรือการรณรงค์ให้ลบบัญชีผู้ใช้ของเฟซบุ๊ก
 • Thumbnail

  #DeleteFacebook มันเกิดอะไรขึ้นกับเฟซบุ๊ก?(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-04-04)

  มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของเฟซบุ๊ก ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่ของบริษัท ด้วยการเปลี่ยน News Feed ให้เพิ่มการแสดงโพสต์หรือเรื่องราวจากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้มากขึ้น และลดการแสดงโพสต์จากผู้ประกอบการธุรกิจ เพจสาธารณะ แบรนด์ และสื่อต่างๆ บนหน้า News Feed ลงจากเดิม ทำให้เนื้อหาที่เราอ่านพบบน News Feed ของเฟซบุ๊กวันนี้ จะมีเนื้อหาแตกต่างไปจากเมื่อปีที่แล้วนั่นเอง
 • Thumbnail

  #DeleteFacebook มันเกิดอะไรขึ้นกับเฟซบุ๊ก?(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-04-11)

  ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนของเฟซบุ๊ก ว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากกว่าตัวเงิน เป็นเรื่องของปัญหาที่มีมิติ มีความซับซ้อนและยุ่งยากมากมาย จนตัวเฟซบุ๊กเองก็ยากที่จะควบคุมตัวเองได้
 • Thumbnail

  #DeleteFacebook มันเกิดอะไรขึ้นกับเฟซบุ๊ก?(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-04-18)

  แคมเปญรณรงค์ #DeleteFacebook กระแสในประเทศไทยนั้นดูเหมือนจะไม่รุนแรงและแพร่หลายเท่ากับกระแสในต่างประเทศ ซึ่งต้องมาดูว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
 • Thumbnail

  #DeleteFacebook มันเกิดอะไรขึ้นกับเฟซบุ๊ก?(4) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-04-25)

  เฟซบุ๊กพลาดไปปล่อยให้ข้อมูลผู้ใช้จำนวนมากหลุดไปอยู่ที่นักวิชาการ ซึ่งนักวิชาการคนนั้นคือ ดร.อเล็กซานเดอร์ โคแกน เป็นนักวิชาการที่นำข้อมูลหลุดไปขายต่อให้กับริษัทวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นบริษัวิจัยที่ช่วยสร้างแคมเปญหาเสียงให้กับนักการเมืองดังๆ ในหลายประเทศ ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จนี้เป็นแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งที่ทำให้ โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งมาแล้ว
 • Thumbnail

  ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) และ 3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการ ใช้งานเฟซบุ๊ก(Facebook) ของวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหวา่ง 22 – 59 ปี จำนวน 400 คน ที่เคยใช้บริการงาน เฟซบุ๊ก (Facebook) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์การเปรียบเที ...
 • Thumbnail

  ฟีเจอร์ล้างประวัติอันใหม่ของเฟซบุ๊ก 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-05-09)

  เฟซบุ๊กได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการตรวจสอบดูแลในเรื่องของข่าวปลอม รวมไปถึงการใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรมาช่วยในการตรวจสอบแอคเคาท์ผู้ใช้ปลอม ในส่วนของข้อมูลส่วนตัว เฟซบุ๊กได้เตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัวอันใหม่ที่สามารถล้างประวัติการคลิกเว็บไซต์บนแพลตฟอร์ม หรือสามารถ Clear History ได้นั่นเอง
 • Thumbnail

  เฟซบุ๊กในอนาคต : ไม่เห็นหน้า แต่ก็รู้ตัว(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-07-29)

  ล่าสุดมีงานวิจัยหนึ่งที่ถูกนำเสนอในงานประชุมวิชาการ CVPR 2015 จัดขึ้น ณ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอไอเดียใหม่ที่สอนให้คอมพิวเตอร์สามารถระบุได้ว่าภาพที่เห็นหน้าไม่ชัดหรือไม่เห็นหน้าเลย สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นใคร
 • Thumbnail

  เฟซบุ๊กในอนาคต : ไม่เห็นหน้า แต่ก็รู้ตัว(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-08-05)

  มีงานวิจัยหนึ่งที่ถูกนำเสนอในงานประชุมวิชาการ CVPR 2015 จัดขึ้นที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา งานวิจัยนี้ได้นำเสนอไอเดียใหม่ที่สอนให้คอมพิวเตอร์สามารถระบุได้ว่าภาพที่เห็นหน้าไม่ค่อยชัด หรือแม้แต่ไม่เห็นหน้าเลยนั้น คือภาพของใคร Prof. Yann LeCun ได้พัฒนาระบบต้นแบบโดยการรวบรวมภาพบุคคลจากเว็บไซต์ Flick กว่า 40,000 รูป เพื่อนำมาป้อนเก็บข้อมูลให้อัลกอริทึม ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถหาเอกลักษณ์ของบุคคลนั้น ๆ และระบุตัวตนที่ถูกต้องได้แม่นยำถึงประมาณ 80% เลยทีเดียว
 • Thumbnail

  เฟซบุ๊กหนุนการให้ข้อมูลไวรัสโคโรนาที่ถูกต้อง(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-03-18)

  เป็นเวลาเกือบสามเดือนแล้วที่เราในฐานะประชากรแห่งโลกต้องร่วมกันเผชิญและต่อสู้กับศัตรูร้ายตัวใหม่ของมนุษยชาติที่ชื่อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 ซึ่งเริ่มแรกจะเชื่อกันว่าไวรัสนี้มีจุดกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แต่ด้วยการเสริมแรงจากยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชากรโลกสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไวรัสโคโรนานี้ระบาดไปยังทวีปอื่นๆ ทั่วโลก
 • Thumbnail

  เฟซบุ๊กหนุนการให้ข้อมูลไวรัสโคโรนาที่ถูกต้อง(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-04-01)

  มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก CEO ของเฟซบุ๊ก ได้ออกมาประกาศว่าจะให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ลงโฆษณาฟรีในเฟซบุ๊กได้มากเท่าไหร่ก็ได้ตามที่องค์การอนามัยโลกต้องการ โดยมีจุดประสงค์ให้เฟซบุ๊กเป็นพื้นที่ของการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความเสี่ยงของการแพร่ระบาดหรือข้อมูลวิธีการในการรับมือ ซึ่งนอกจากพื้นที่โฆษณาฟรีไม่อั้นแล้ว มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ยังกล่าวถึงมาตรการการลบข่าวหลอกลวง ข่่าวทฤษฎีสมคบคิด และโฆษณาสินค้าปลอมต่างๆ ที่อ้างว่าสามารถช่วยรักษาโรคไวรัสดังกล่าวได้ออกจากพื้นที่ของเฟซบุ๊กอีกด้วย
 • Thumbnail

  เมื่อเฟซบุ๊กเข้าใจข้อความของเราได้เอง(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-06-22)

  คำว่า Deep Learning (การเรียนรู้เชิงลึก) นั้นเป็นขั้นที่ซับซ้อนขึ้นกว่า Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง) ในรูปแบบปกติ ซึ่ง Machine Learning เป็นปัญญาประดิษฐ์รูปแบบหนึ่งที่สอนคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่ง Deep Learning เกี่ยวข้องกับแบบจำลอง Machine Learning ต้วหนึ่งซึ่งถูกสร้างมาโดยเลียนแบบโครงสร้างการทำงานที่ซับซ้อนของโครงข่ายประสาทในสมองของมนุษย์ ซึ่งว่ากันว่าความซับซ้อนของแบบจำลอง Deep Learning นี้มากพอที่จะใช้แก้ปัญหาได้ (แทบ) ทุกชนิด
 • Thumbnail

  เมื่อเฟซบุ๊กเข้าใจข้อความของเราได้เอง(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-06-29)

  Bot for Messenger และ DeepText AI ของเฟซบุ๊กนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคนิคของ Deep Learning โดยเฉพาะตัว DeepText AI ที่ถูกตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อความและเนื้อหาที่พวกเราโพสต์กันในเฟซบุ๊กหรือเขียนลงใน Messenger ได้อย่างถูกต้องด้วยระดับความแม่นยำใกล้เคียงกับมนุษย์ ซึ่งในอนาคตเฟซบุ๊กตั้งใจจะนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาผสานเข้ากับการเสนอข้อมูลหรือบริการอื่น ๆ ให้ผู้ใช้อย่างอัตโนมัติด้วย
 • Thumbnail

  เมื่อเฟสบุ๊กเข้าใจข้อความของเราได้เอง (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-06-15)

  ล่าสุดนี้เฟสบุ๊กได้เสนอแผนใหม่ โดยจะไม่ใช่แค่วิเคราะห์ข้อความในแชตๆ หนึ่งภายในMessenger แต่จะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กทั้งหมดในภาพรวม ทั้งข้อความที่เราพิมพ์บ่นในโพสต์ ข้อความแชตที่คุยกับเพื่อนในMessenger และข้อความอื่นๆ ที่ถูกเก็บไว้ในเฟซบุ๊ก โดยเฟซบุ๊กตั้งชื่อปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่ที่วางแผนจะสร้างนี้ว่า DeepText AI
 • Thumbnail

  ยุคหลังเฟซบุ๊ก (Post-Facebook Era) (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-08)

  ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตามองเกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยี คือการที่มูลค่าตลาดหรือราคาหุ้นของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุ๊กตกลงอย่างมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเกิดมากจากสาเหตุแรก คือ การแถลงผลประกอบการของเฟซบุ๊กในไตรมาสที่เพิ่งผ่านมานี้เอง
 • Thumbnail

  ยุคหลังเฟซบุ๊ก (Post-Facebook Era) (2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-15)

  สาเหตุเรื่องที่ 2 ที่ทำให้เฟซบุ๊กตกวูบอย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับเดวิด เวห์เนอร์ ประธานฝ่ายการเงินของเฟซบุ๊ก ที่ได้ออกมายอมรับถึงจำนวนผู้ใช้งานจริงๆ ของเฟซบุ๊กที่มีอยู่ประมาณ 2.5 พันล้านคน ทำให้นักลงทุนเกิดอาการไม่มั่นใจจนต้องขายหุ้นกันยกใหญ่ เป็นเพราะวิธีการนับจำนวนผู้ใช้ที่เป็นเปลี่ยนไปจากเดิม
 • Thumbnail

  ยุคหลังเฟซบุ๊ก (Post-Facebook Era) (3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-22)

  สาเหตุเรื่องสุดท้ายที่ผู้เขียนคิดว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หุ้นเฟซบุ๊กตก คือ ประเด็นฉาวของเฟซบุ๊กกับบริษัทวิจัยข้อมูล Cambridge Analytica
 • Thumbnail

  รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 

  ปรภัต จูตระกูล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาลักษณะของรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิต และการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย โดยเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม จากกลุ่มชายรักชายอายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวน 13 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ...