Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  จี้งัดก.ม.สกัดการเมืองฟื้น'จำนำข้าว' ทีดีอาร์ไอเคาะขาดทุน 6 แสนล้าน-ทุจริตกว่าแสนล้าน 

  Unknown author (เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, 2014-11-06)

  ผลพวงจากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาล'ยิ่งลักษณะ ชินวัตร' ส่งผลให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตในโครงการนี้ 1.09 แสนล้านบาท นักวิชาการจึงอยากให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการจำนำข้าว พร้อมกับเสนอให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายงบประมาณ เพื่อกำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการหาเสียง และชี้แจงต่อสภาถึงแหล่งเงินและการใช้เงิน รวมทั้งต้องจำกัดบทบาทในการแทรกแซงตลาดข้าว เช่น ไม่ควรเกิน 5-10% ของปริมาณข้าวในประเทศ เป็นต้น
 • Thumbnail

  ชงควบกยศ.กับกองทุนกรอ.นิด้าเสนอใช้ระบบภาษีเก็บคืนหนี้จากผู้กู้ 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2016-06-15)

  ปัจจุบันกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา มี 2 กองทุน คือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรอ. แต่ที่ผ่านมาทั้ง 2 กองทุน มีปัญหาทางด้านการชำระหนี้เงินกู้คืน ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดี คือ ต้องเปลี่ยนจากกองทุน กยศ. เป็นกรอ. ให้หมด และต้องปรับเงื่อนไขของระบบการชำระหนี้คืนเงินกยศ. เพราะการชำระหนี้คืนเงืนกู้กยศ. ขณะนี้เป็นการออกแบบที่ไม่ถูกต้อง จึงมีความพยายามที่จะควบ รวมทั้ง2 กองทุนเข้าด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับกู้ยืมให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน