Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เบื่องหลังเพื่อนบ้านรับแรงงานคืนถิ่น 

    Unknown author (คมชัดลึก, 2020-03-24)

    เมื่อกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดปิดด่านตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้น โควิท-19 รวมถึงปิดจุดผ่อนปรน พร้อมทั้งกรุงเทพฯประกาศปิดห้าง ทำให้แรงงานต่างด้าวตกงานชั่วคราวจนต้องกลับประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา และพม่า โดยความเคลื่อนไหวของประเทศเหล่านี้ต่อสถานการณ์โควิท มีดังนี้ กระทรวงสาธารรสุขลาวออกมาตรการให้แรงงานลาวที่กลับบ้านต้องกัก 14 วัน โดยมอบให้นายบ้านผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด กัมพูชา รัฐบาลได้มอบหมายให้ทูตกัมพูชาขอร้องให้แรงงานไม่ควรออกจากไทยหากไม่มีความจำเป็น โดนเฉพาะช่วงสงกรานต์ ส่วนพม่า สถานฑูตสหภาพเมียนร์ประจำประเทศไทย ...