Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'โควิด'กับแรงงานข้ามชาติ บทเรียนราคาแพง'สิงคโปร์' 

    Unknown author (แนวหน้า, 2020-04-26)

    15 เม.ย. 2563 สำนักข่าวรอยเตอร์ เสนอรายงานพิเศษ "In Singapore, migrant coronavirus cases highligh containment weak link"อ้างถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเคลื่อนไวด้านสิทธิมนุษยชน ที่ระบุว่าสิงคโปร์มีแรงงานข้ามชาติประมาณ 3 แสนคน จากประชากรทั้งประเทศ 5.7 ล้านคน แรงงานเหล่านี้อาศัยอยู่อย่างแออัดในห้องพักแคบๆ และไม่สะอาด อีกทั้งการกระจายหน้ากากอนามัย อุปกรณ์สำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผ่านน้ำมูก-น้ำลายจากจมูกและปาก รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้นับรวมแรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วย