Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Mind the Gap! (1) 

    ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-05-25)

    โครงการ Mind the Gap เป็นโครงการที่กูเกิลสร้างขึ้น เพื่อ'ลดช่องว่าง'หมายถึงช่องว่างระหว่างเพศและโอกาสในการทำงานเชิงเทคนิคด้านเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป้าหมายของโครงการนี้คือ อยากให้ผู้หญิงเข้ามาทำงานเชิงเทคนิคและคอมพิวเตอร์มากขึ้นนั่นเอง