Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ติง'พีพีพี'ล่าช้า ผวาอาจโดนฟ้อง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-29)

  นักวิชาการออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ PPP ในเรื่องของระเบียบการลงทุนที่ล่าช้า ซึ่งอาจเกิดการฟ้องร้องจากข้อผูกมัดสัญญาเดิม และอาจผิดวัตถุประสงค์ นำการจ้างงานปกติมาเสนอ
 • Thumbnail

  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทาง PPP 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-04)

  ทางออกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะดึงดูดให้นักลงทุนสนใจมาลงทุนในประเทศ แต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนมาก และถ้าการบริหารจัดการไม่มีคุณภาพ ก็อาจขาดทุนและเป็นหนี้สาธารณะ ภาครัฐจึงไม่ควรต้องลงทุนเอง และหันไปใช้ระบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนในแบบ"ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership)" หรือ"PPP" ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างมาก เรื่องสมมติฐานตัวเลขที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้นั้นมีความสำคัญมาก รูปแบบ PPP รวมไปถึงสัญญาสัมปทานจึงต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ