Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เปิดโปรเจค'กม.11'5 โซน-ลงทุนแสนล. 

    Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-02-12)

    การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณนิคม กม.11 โดยมีตัวแทนจากภาคเอกชนรายใหญ่เข้าร่วมประมาณ 40-60 ราย โดยในการประชุมได้นำเสนอข้อมูลโครงการ ศักยภาพของพื้นที่ แนวทางการพัฒนาโครงการ ขนาดมูลค่าโครงการ สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณนิคมกม.11 ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 279 ไร่ ตั้งอยู่ติดถ.วิภาวดี-รังสิต และถ.กำแพงเพชร 2 เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ย่านพหลโยธิน