Now showing items 1-20 of 26

 • Thumbnail

  Biz Movement 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-21)

  ภาคธุรกิจยังคงแสดงน้ำใจช่วยลดผลกระทบโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเป๊ปซี่โคได้จัดงบประมาณมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในภูมิภาคอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
 • Thumbnail

  การเมืองเรื่องโควิด-19: ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกำเนิด ( 1) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการออนไลน์, 2563-03-20)

  การอุบัติขึ้นและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่ออารยธรรมและศีลธรรมของมนุษย์ในหลายมิติ มีสมมุติฐานหลายประการที่ยังเป็นข้อถกเถียงและเป็นความสงสัยที่ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ชัดเจนเกี่ยวการกำเนิดของโรคนี้ ขณะที่การระบาดนั้นทำให้เห็นถึงแบบแผนและแนวทางการจัดการสังคมที่แตกต่างของแต่ละประเทศ ซึ่งมีระบอบการเมือง สังคม และวัฒนธรรมต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาวะผู้นำของประเทศเหล่านั้นด้วย มีสมมุติฐานอย่างน้อยสองประการที่เกี่ยวข้องกับการอุบัติขึ้นของโรคโควิด-19 ประการแรกคือเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของไวรัสโคโรนา และประการที่สอง ...
 • Thumbnail

  การเมืองและสังคมหลังโคโรนาไวรัส 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-04)

  นอกเหนือจากประเด็นภาวะผู้นำและมาตรการในการจัดการกับวิกฤตโคโรนาไวรัสที่มีการวิเคราะห์อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว ประเด็นโลกหลังโควิด-19 เป็นที่สนใจจากบรรดานักวิเคราะห์ไม่น้อยทีเดียวทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้านการเมืองในสถานการณ์วิกฤตผู้คนยินยอมสละเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต สำหรับทางเศรษฐกิจ วิกฤตโคโรนาไวรัสครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างชัดเจน การบริโภคที่ล้นเกินทุกมิติของมนุษย์การเติบโตทางเศรษฐกิจถึงที่สุด เมื่อต้องหยุดการบริโภคที่ล้นเกินทุกม ...
 • Thumbnail

  กำลังรอลุ้นว่าในกลุ่มอาเซียน 10 ชาติ ประเทศไหนจะประกาศชัยชนะ 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2020-05-14)

  กัมพูชา ประกาศข่าวดีไม่พบผู้ป่วยโควิดแล้วเกิน 1 เดือน เวียดนาม โชว์ผลงานทั้งประเทศมีผู้ติดเชื้อสะสม 270 คน ลาว มีผู้ติดเชื้อสะสมเพียง 19 ราย หายกลับบ้านหมดแล้วไม่เหลือเหยื่อโควิดแม้แต่รายเดียว อินโดนิเซีย มีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมทะลุ 14,000 คน ส่วนฟิลิปปินส์ และ มาเลเซียช่วงแรกย่ำแย่ แต่ช่วงหลังจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงในระดับน่าพอใจ แต่ยอดผู้ป่วยสูงกว่าไทยหนึ่งช่วงตัว หนักที่สุดในกลุ่มอาเซียนยังเป็นสิงคโปร์ซึ่งมีประชากรเพียง 6 ล้านคน แต่ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 25,000 คน
 • Thumbnail

  ค่านิยมแบบเอเชียกับโควิด-19 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก, 2563-04-12)

  ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความแตกต่างในพฤติกรรม วิธีคิด และวิถีชีวิต หรือง่าย ๆ ก็คือที่เกิดจากความแตกต่างในวัฒนธรรมกับประเทศสหรัฐอมริกาและประเทศในยุโรปที่ทำให้มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 มีความแตกต่างกัน รวมถึงความร่วมมือของประชาชนที่มีต่อมาตรการต่าง ๆ ก็มีความแตกต่างกัน ประเทศในแถบตะวันตกมีวัฒนธรรมทักทายด้วยการสัมผัสกอด จับมือ และยังคงคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนที่จะไปจำกัดเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ปฏิบัติตนตามปกติ เช่น การออกนอกสถานที่เป็นเวลา มีระยะห่างทางสังคม รวมถึงการหยุดไปรวมกลุ่มกันในสถานที่สาธารณะ ประชาชนกลุ่ ...
 • Thumbnail

  โควิด : สึนามิซัดการศึกษาเกิดกระแส Thai MOOC ฟื้นคืนชีพ 

  Unknown author (คมชัดลึกออนไลน์, 2020-04-23)

  ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารประจำคณะสถิติประยุกต์ นิด้า สะท้อนภาพการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤตโควิด-19 ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ Thai Mooc(Thai MOOC : Thai Massive Open Online Course) หรือ "ไทย มุก" กลับมาอยู่ในความสนใจของคนในแวดวงการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
 • Thumbnail

  'โควิด-19'กับปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน 2020 

  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-05-19)

  ในบรรดาสื่อมวลชนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนั้นข่าวใหญ่ที่เราได้รับทราบอยู่ทุกวันนี้นอกเหนือจากข่าวเล็กๆน้อยๆที่เรียกกันว่าข่าวเบ็ดเตล็ดแล้ว เป็นข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่หรือที่เรียกว่าข่าวโควิด-19 ทั้งสิ้น เรื่องแรก คือตัวเลขการตายของผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศในแต่ละวัน ตัวเลขของการติดเชื้อใหม่ในแต่ละวัน เรื่องที่2 คือการถกเถียงกันในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม กับการใช้มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อต่อสู้กับโรคนี้ เรื่องที่ 3 เป็นรายงานความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะหายามาต่อต้านโรคนี้ และเรื่องสุดท้าย คือเรื่องของการกลับมาระบาดใหม่ในรอบต่อๆไป ...
 • Thumbnail

  โควิด:มุมมองสม รังสี 

  Unknown author (ข่าวสด, 2020-05-30)

  บทความแสดงความเห็นถึงการที่มีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มียอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 น้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://thegeopolitics.com/บทคามกล่าวถึงเวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา ไทยและพม่า รวมกันมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 น้อยกว่า 100 ราย ยิ่งไปกว่านั้นเวียดนาม ลาว และกัมพูชายังไม่มีผู้เสียชีวิตเลย
 • Thumbnail

  'โควิด'ทุบไทยเบฟฯร่วง12% เหล้า-เบียร์กระอักปิดผับบาร์ 

  Unknown author (ประชาชาติธุรกิจ, 2020-05-25)

  "โควิด"ทุบรายได้"ไทยเบฟ"ไตรมาส 2 วูบ 12.3% หลังยอดขาย"เหล้า-เบียร์-ซาบาโก" เจอเอฟเฟ็กต์หนักจากมาตรการปิดผับบาร์ก่อนปรับโครงสร้างธุรกิจเบียร์รอบใหม่ รวบ 15 บริษัท โอเปอเรต ภายใต้"ช้าง เบียร์ จำกัด"หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน-เสริมแกร่งมูลค่าในตลาดทุน พร้อมนับรายได้ "น้ำดื่ม-โซดา" ช้างรวมกับพอร์ตเบียร์ก่อนจับตาสถานการณ์โควิดอย่างใกล้ชิด
 • Thumbnail

  จาก'สิงคโปร์'สู่'สมุทรสาคร'โมเดลสกัดโควิด 

  Unknown author (มติชน, 2020-05-11)

  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.)ได้หยิบยกสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศสิงคโปร์มาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง เพราะสิงคโปร์มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1,426 รายในวันเดียว ซึ่งกว่า 60% ของผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์ สัมพันธ์กับแรงงานข้ามชาติที่อาศัยในหอพัก เนื่องจากในสิงคโปร์มีแรงงานข้ามชาติอยู่มากกว่า 323,000 คน ซึ่งกระจายอยู่ในหอพัก 43 แห่ง และในแต่ละห้องนอนอาจอาศัยรวมกันกว่า 12-20 คน โดยแรงงานคนที่พบการติดเชื้อนั้น เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นชาวบังคลาเทศ ก่อนจะพบการติดเชื้อกลุ่มก้อนใหญ่ในหอพักวันที่ ...
 • Thumbnail

  ชงปธน.ปินส์คลายล็อกดาวน์มะนิลา 

  Unknown author (มติชน, 2020-05-30)

  ทีมเฉพาะกิจตอบสนองสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19ของฟิลิปปินส์ได้เสนอให้ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงมะนิลา เมืองหลวงของประเทศ ที่บังคับใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดที่สุดและนานที่สุดแห่งนึงในโลกแล้ว
 • Thumbnail

  เทคโนแครตต่อต้านโควิด-19 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก ออนไลน์, 2563-05-11)

  ผู้เขียนได้สนทนากับ รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ ในหัวข้อ ทำไมพลเอกประยุทธ์จึงตัดสินใจเลือกที่จะไม่ใช้นักการเมืองในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่หันไปพึ่งพิงบทบาทของเทคโนแครต(ผู้มีอำนาจจากวิชาความรู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ใด ๆ และใช้อำนาจนั้นตัดสินใจต่อปัญหาสาธารณะแทนผู้ที่ใช้อำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง) วิชาด้านการแพทย์เป็นวิชาการเฉพาะกลุ่มสาขาอาชีพที่ผู้ศึกษาจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเชิงกว้างและลึกและสร้างความเชี่ยวชาญให้ได้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการแพทย์จึงเป็นบุคคลที่คนส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือต่อความคิดและวิธีปฏิบัติตัว ...
 • Thumbnail

  ไทยเสนอ 5 แนวทาง'อาเซียน'รับมือไวรัสมรณะ 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2020-04-16)

  พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่มีประเทศไหนสู้ได้ตามลำพัง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันต่อสู้กับภัยคุกคามนี้ ข้อเสนอ 5 แนวทาง 1.อาเซียนต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนแก้ไขแบบองค์รวมเสนอให้อาเซียน และประเทศบวกสามร่วมจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-19 โดยจัดสรรเงินที่มีอยู่แล้วเท่าที่สามารถตกลงกันได้มาใช้รับมือ รวมถึงจัดซื้อชุดตรวจอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์การแพทย์ ศึกษาวิจัยคิดค้นยาและวัคซีน ให้อาเซียนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 2.ร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ การผ่านพิธีศุลกากร และการค้าชายแดนระหว่างกัน 3.สนับสนุนให้อาเซียนใช้เศรษฐกิจดิจิ ...
 • Thumbnail

  'นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์'แนะรัฐเร่งเศรษฐกิจด้วยการแพทย์หลังจบโควิด-19 

  Unknown author (แนวหน้า, 2020-05-25)

  สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 แพร่ระบาดแม้จะทำให้ประเทศไทยบอบช้ำ ระบบเศรษฐกิจเสียหายถึงขั้นรุนแรงที่สุด เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก จนเปรียบเสมือนสงครามโลกครั้งที่ 3 แต่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติที่ท้าทายครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นว่า ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การแพทย์ การพยาบาล และการดูแลรักษาที่ดีที่สุด เป็นอันดับสองรองจากจีนจนกลายเป็นประเทศเป้าหมายของบรรดามหาเศรษฐีและนักธุรกิจจากทั่วโลกที่ต้องการย้ายเข้ามาพำนักหลังสถานการณ์โควิด-19คลี่คลาย
 • Thumbnail

  นิคมปิ่นทองชงไทยให้'กรีนการ์ด' 

  Unknown author (ประชาชาติธุรกิจ, 2020-05-21)

  นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ"ว่า ปี 2563 นิคมอุตสาหกรรมของไทยน่าจะได้รับอานิสงส์จากาการย้ายฐานการลงทุนจากจีนอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาส 3 เป็นต้นไป ทุกนิคมน่าจะมียอดขายพื้นที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ลูกค้าชะลอการเดินทางเข้ามาดูพื้นที่จากปัญหาการระบาดของโควิด-19
 • Thumbnail

  บทเรียนจากแดน 'ลอดช่อง' 

  Unknown author (สยามรัฐ, 2020-04-21)

  ที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 "สิงคโปร์"เจ้าของฉายา แดนลอดช่อง ได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก ยกย่องให้เป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้ายข้างต้นได้ดีที่สุดประเทศหนึ่ง ถึงขนาดยกให้เป็นหนึ่งใน "โมเดล"ต้นแบบของการรับมือการแพร่ระบาดโรคร้ายกันเลยทีเดียว แต่จู่ๆ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์แพร่ระบาดของชื้อไวรัสโควิด-19 ในสิงคโปร์ กลับส่ออาการน่าเป็นห่วง จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อส่ว ...
 • Thumbnail

  'บีโอไอ'จัดหนัก แข่งเดือดอาเซียนดึงลงทุนสู้โควิด 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2020-05-28)

  นายนฤตม์ เทอดสถีรสักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า แนวโน้มการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เมื่อสถานการณ์ของโควิด-19 เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ หากการเดินทางระหว่างประเทศเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้น ภาพการเคลื่อนย้ายการลงทุนรอบใหม่จะปรากฎชัดเจนขึ้น โดยจะมีการย้ายฐานการผลิตระลอกใหญ่จากบริษัทจีนและบริษัทต่างชาติที่จะย้ายออกจากจีนเพื่อลดความเสี่ยง อันเนื่องจากปัญหา Supply Chain Disruption ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา รวมทั้งผลต่อเนื่องจากสงครามการค้าที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นอีกในอนาคต ส่วนนึงอาจย้ายฐานกลับประเทศแม่ แต่ด้วยต้นทุนการผ ...
 • Thumbnail

  ปทุมธานีโมเดล ต้นแบบศูนย์กักแยกตัวตัดวงจรโควิด-19 ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน 

  Unknown author (ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, 2020-05-19)

  โครงการศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก (Isolation Facility)ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดทำขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย เพิ่มการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยจำกัดที่จำเป็นต้องกักตัว ให้มีที่พักแยกจากครอบครัวและชุมชน ลดความเสี่ยงของชุมชนที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยหวังขยายผลการปฏิบัติสู่พื้นที่ชุมชนในจังหวัดอื่นต่อไป
 • Thumbnail

  ฝึกร่วมแพทย์ทหาร10ประเทศ ดันศูนย์อาเซียนรับโควิดรอบ2 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-05-12)

  กลาโหมไทย-จีน ประชุมทางไกล 14 พ.ค.ถอดบทเรียนโควิด-19ก่อนฝึกร่วม"แพทย์ทหาร"10 ประเทศอาเซียน 27 พ.ค. พร้อมเร่งผลักดัน "ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน"ในไทย เตรียมรับมือระลอก 2 เร่งประสานเอกชนหาที่กักตัวเพิ่ม 7,000 ห้อง รองรับคนไทยกลับเพิ่มเป็นวันละ 400 คน
 • Thumbnail

  มาตรการปิดด่านป้องกันโควิด-19 ค้าชายแดนกระทบหนัก 

  Unknown author (ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, 2020-04-18)

  สถานการณ์การค้าชายแดนแม้ตัวเลขและสถานการณ์จะไม่สวยหรูมากนัก จากผลกระทบของการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และเศรษฐกิจในประเทศที่ถดถอยเป็นทุนเดิม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ไม่เพียงแต่คร่าชีวิตของผู้คน แต่เชื้อยังร้ายกลับเจาะลึกเข้ากัดกร่อนกลไกการทำงานของเครื่องจักรทางเศรษฐกิจเกือบทุกระบบ และเมื่อเชื้อไวรัสแพร่ระบาดไปทั่วโลก หลายประเทศจึงมีมาตรการสั่งปิดด่านชายแดนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจลุกลามจนยากที่จะควบคุม คำสั่งปิดด่านชายแดนทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้านยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์การส่งออกของไทยที่บอบช้ำอยู่แล้ว ...