Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  เบื่องหลังเพื่อนบ้านรับแรงงานคืนถิ่น 

  Unknown author (คมชัดลึก, 2020-03-24)

  เมื่อกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดปิดด่านตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้น โควิท-19 รวมถึงปิดจุดผ่อนปรน พร้อมทั้งกรุงเทพฯประกาศปิดห้าง ทำให้แรงงานต่างด้าวตกงานชั่วคราวจนต้องกลับประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา และพม่า โดยความเคลื่อนไหวของประเทศเหล่านี้ต่อสถานการณ์โควิท มีดังนี้ กระทรวงสาธารรสุขลาวออกมาตรการให้แรงงานลาวที่กลับบ้านต้องกัก 14 วัน โดยมอบให้นายบ้านผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด กัมพูชา รัฐบาลได้มอบหมายให้ทูตกัมพูชาขอร้องให้แรงงานไม่ควรออกจากไทยหากไม่มีความจำเป็น โดนเฉพาะช่วงสงกรานต์ ส่วนพม่า สถานฑูตสหภาพเมียนร์ประจำประเทศไทย ...
 • Thumbnail

  สหรัฐช่วยอาเซียนสู้โควิด 

  Unknown author (ข่าวสด, 2020-04-11)

  กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่ข้อมูลประมวลความช่วยเหลือของสหรัฐต่อชาติอาเซียนในการต่อสู้กับโควิด-19 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางสุขภาพระดับโลกของสหรัฐ โดยที่รัฐบาลสหรัฐจัดสรรให้ความช่วยเหลือดานสุขภาพ และมนุษยธรรมฉุกเฉินราว 18.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 600 ล้านบาทให้แก่รัฐสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ เป็นการให้ทุนรัฐบาลอาเซียนเพื่อสนับสนุนการเตรียมการห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจโรคโควิดในระดับใหญ่ การควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ ฝึกฝนและจัดหาอุปกรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานในการสอบสวนและสืบตามผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัส สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและอื่นๆ
 • Thumbnail

  อาเซียนถกสำรองอาหารรับมือโควิด-19 

  Unknown author (ผู้จัดการรายวัน 360, 2020-04-07)

  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้อาเซียนได้ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสผ่านวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในการหาความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม โดยมรกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งประเทศคู่เจรจาของอาเซียนหลายประเทศ สนใจที่จะร่วมหารือด้วย ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะออกเป็นแถลงการณ์ร่วมต่อไป
 • Thumbnail

  'อินโดนิเซีย'รับศึกหนักโควิด ยอดตายพุ่ง-ขาดอุปกรณ์การแพทย์ 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-09)

  ขณะที่ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)กำลังวุ่นวายอยู่กับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อินโดนิเซีย เป็นประเทศที่บอบช้ำจากปัญหานี้มากที่สุด เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเกือบ 2 เท่า สะท้อนปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดตรวจโควิด-19