Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  เตือนภัยน้ำท่วมด้วยปัญญาประดิษฐ์ควบโซเชียลมีเดีย(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-08)

  มีเทคโนโลยีเตือนภัยน้ำท่วมในต่างประเทศรวมถึงงานวิจัยจากยุโรปที่พยายามจะหยิบเอาปัญญาประดิษฐ์และโซเชียลมีเดียมาใช้ในเรื่องเตือนภัยน้ำท่วม โดยนักวิจัยผู้นำเสนอผลงานนี้ มีด้วยกัน 6 คนจากหลายประเทศในทวีปยุโรป พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงสื่อท้องถิ่นในยุโรปเขาโพสต์กัน ณ ขณะเกิดเหตุน้ำท่วมนั้น มาวิเคราะห์และใส่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับระบบ EFAS ที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
 • Thumbnail

  เตือนภัยน้ำท่วมด้วยปัญญาประดิษฐ์ควบโซเชียลมีเดีย(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-15)

  โซเชียลมีเดียที่นักวิจัยเลือกใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ทวิตเตอร์ โดยนักวิจัยได้พัฒนาระบบที่เรียกว่า ระบบโซเชียลมีเดียสำหรับความเสี่ยงภัยน้ำท่วม หรือตัวย่อว่า SMFR ซึ่งจะทำงานคู่อยู่กับระบบ EFAS สำหรับเตือนภัยน้ำท่วมที่ใช้กันอยู่เดิมแล้วในทวีปยุโรป
 • Thumbnail

  เตือนภัยน้ำท่วมด้วยปัญญาประดิษฐ์ควบโซเชียลมีเดีย(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-22)

  ความยากของระบบโซเชียลมีเดียสำหรับความเสี่ยงภัยน้ำท่วม หรือ SMFR ตัวนี้คือการต้องไปวิเคราะห์ข้อความในทวิตเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษาท้องถิ่นเกินกว่า 30 ภาษาที่มีใช้กันอยู่ในทวีปยุโรป โดยนักวิจัยพยายามให้ระบบ SMFR ทำงานแบบอัตโนมัติมากที่สุดหรือให้มีคนเข้าไปคอยช่วย SMFR ในระหว่างทำงานน้อยที่สุดนั่นเอง ซึ่งความยากในการแยกแยะภาษาท้องถิ่นและการวิเคราะห์สกัดข้อมูลเป้าหมายจากข้อความทวีตจำนวนมากนี้ก็ได้อานิสงส์จากปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่เข้ามาช่วย
 • Thumbnail

  รู้ทัน'เกมการเมือง'ยุค 5G กับ 'ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต' ทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือ? 

  พัชรพรรณ โอภาสพินิจ (บริษัท สยามรัฐ, 2019-04-16)

  เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ไปแล้ว เหตุนี้ทำให้เราจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอด และสอดรับการพัฒนานี้ รวมถึง "เรื่องการเมือง"ก็เช่นกัน
 • Thumbnail

  "สื่อดั้งเดิม"...ยุคดิจิทัล สื่อมืออาชีพยังมีทีเด็ด 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2019-07-16)

  พลิกโฉมสื่อรูปแบบใหม่จาก"สื่อกระดาษ" ก้าวไปสู่รูปแบบ "บนโลกออนไลน์" ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัย "โลกยุคดิจิทัล" ที่ถูกเรียกว่า "โซเชียลมีเดีย" การสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารประชาชนเปลี่ยนไป ปรับสู่โลกออนไลน์มากขึ้น