Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'สคบ.'ชี้ไวรัสโคโรนาฉุดศก.จ่อปรับคาดการณ์จีดีพีปี 63 

    Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-02-03)

    นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงเศรษฐกิจในปี 2563 จะขยายตัวได้ประมาณ 2-2.5% เท่านั้น เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากหลายด้าน ทั้งการจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่จะกระทบกับภาคการท่องเที่ยว ซึ่งอาจใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 เดือนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ โดยสถานนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่จะเดินทางเข้ามาในไทยลดลงไปประมาณ 1 ล้านคนเป็นอย่างน้อย ทำให้กระทบกับเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ของปีนี้