Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  R3E เส้นทางการค้าไทย-ลาว-จีน เชื่อมโยงขนส่ง-เสริมศักยภาพโลจิสติกส์ 

  ปาหนัน ลิ้ม (บริษัททีทีไอเอส, 2008)

  เส้นทาง R3E นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญที่สุดของไทย เนื่องจากมีการเชื่อมต่อ ไปยังตลาดจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักที่ไทยมีการส่งออกและนำเข้าในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเส้นทาง R3E นี้ จะเป็นโครงข่ายสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค GMS และการขนส่งโลจิสติกส์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภาคเหนือตอนบนได้
 • Thumbnail

  สคต,ลาวเผย มูลค่าการค้าไทย-ลาว ขยายตัวสูง ภายใต้กรอบ ACMECS และ GMS 

  [ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง] (บริษัทเนคเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2006)

  นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา อัครราชฑูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการะพาณิชย์) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เผยว่าสภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549(ม.ค.-มิ.ย.49) มีมูลค่าการค้ารวมถึง 777.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 30,251.17 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 73.20 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงทั้งสองฝ่าย