Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'ก้องศักดิ์'รับเป็นเรื่องยากที่จะเสนอจัดอซ.พาราเกมส์ 

    Unknown author (ไทยรัฐ, 2020-05-19)

    "บิ๊กก้อง" ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ระบุคงเป็นเรื่องยากที่ไทยเราจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาคนพิการอาเซียน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 แทนฟิลิปปินส์ เนื่องจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ซึ่งหากจะรับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์มาจัดแทนนั้น ต้องศึกษาองค์ประกอบหลายอย่าง