Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'นักวิชาการ-หมอ' จี้รัฐ ปฏิรูปใช้จ่ายงบ '30 บาท' 

    สิทธิชัย นครวิลัย; วิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-17)

    "หลักประกัน สปสช. กลายเป็นนโยบายเสพติดของประชาชนไปแล้ว เจ็บป่วยเล็กน้อยก็หาหมอ รัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่กล้าปรับเปลี่ยนแก้ไข" รัฐต้องชี้แจงต่อประชาชนถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อแก้ไขระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ถูกที่ควร "ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยเฉพาะ 30 บาทรักษาทุกโรคเปรียบเสมือนเรือโนอาที่คนไทยทั้งประเทศรับบริการจากโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง ถ้าปล่อยให้การบริหารเป็นอย่างในปัจจุบันโดยไม่เปลี่ยนแปลงเชื่อว่าระบบสุขภาพไทยจะล่มลงแน่นอน ดัชนีที่ทำให้เชื่อว่าจะเกิดขึ้นคือการขาดทุนของโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง"