Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    จากบทเรียน Ensogo สู่การปิดตัวของ Confido(1) 

    ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-11-29)

    คอนฟิโด เป็นสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดให้บริการประกันการจ่ายเงินออนไลน์ที่สร้างระบบเป็นเหมือนตัวกลางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประสบความสำเร็จในการระดมทุนไปได้มากถึง 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 14 ล้านบาทโดยใช้เวลาไม่นาน ผ่านมาไม่กี่อาทิตย์ คอนฟิโดออกมาประกาศว่าบริษัทมีปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาที่เซ็นไป