Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  พลิกผันเปลี่ยนอนาคตด้วยสาม DisruptiveTechnology(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-05-23)

  Disruptive Technology หมายความถึงเทคโนโลยีที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นอยู่ มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจชีวิตประจำวัน หรือวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนชนิดที่เรียกว่าพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว
 • Thumbnail

  พลิกผันเปลี่ยนอนาคตด้วยสาม DisruptiveTechnology(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-05-30)

  ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคลาสสิกของ Disruptive Technology ที่เกิดขึ้นในแวดวงยานพาหนะของเราโลกเรา เช่น การที่รถยนต์ Ford Model T สามารถเข้ามาแทนที่รถม้า ทำให้ยานพาหนะรูปแบบรถม้าที่เคยแพร่หลายหายไปจนแทบจะเหลือแค่ในพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยวได้นี้เอง คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่แสดงว่ารถยนต์รุ่นนี้ได้ทำหน้าที่เป็น Disruptive Technology ของยุคสมัยนั้นแล้ว
 • Thumbnail

  พลิกผันเปลี่ยนอนาคตด้วยสาม DisruptiveTechnology(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-06-06)

  เทคโนโลยีแรกที่ผู้เขียนเชื่อว่ากำลังจะเข้ามาพลิกวิถีชีวิตของผู้คนในเร็ววันนี้คือ Citizen AI หรือสังคมแห่งปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นที่เห็นได้เด่นชัดว่าความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด และผู้เขียนเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์จะเป็น Disruptive Technology ตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนอนาคตและสังคมมนุษย์ได้ในอนาคตอันใกล้นี้
 • Thumbnail

  พลิกผันเปลี่ยนอนาคตด้วยสาม DisruptiveTechnology(4) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-06-13)

  เทคโนโลยีที่สองที่ผู้เขียนเชื่อว่าจะเป็น Disruptive Technology ในทศวรรษหน้านี้ คือ เทคโนโลยีความเป็นจริงขยาย ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโลกจริงและโลกเสมือนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีในกลุ่มนี้อยู่หลายอย่าง เช่น การเปิดตัวของเกม Pokemon GO ที่นำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเข้ามาใช้ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศบราซิล
 • Thumbnail

  พลิกผันเปลี่ยนอนาคตด้วยสาม DisruptiveTechnology(5) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-06-20)

  เทคโนโลยีตัวสุดท้ายที่ผู้เขียนมองว่าจะเป็น Disruptive Technology จะเกี่ยวข้องกับความแม่นยำของข้อมูล สำหรับตัวผู้เขียนเองมันสะท้อนมาจากความจริงที่ว่าในปัจจุบันโลกเรามีข้อมูลมากมายมหาศาลและข้อมูลดังกล่าวก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของมนุษย์เราอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กต่างต้องอาศัยข้อมูลมาช่วยตัดสินใจทั้งสิ้น หากเรามีข้อมูลมาช่วยตัดสินใจเป็นจำนวนมาก ข้อมูลทั้งหมดครบถ้วน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง การตัดสินใจก็จะสามารถทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ