Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Fed จะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ ในการประชุมวันที่ 16-17 ก.ย. นี้ 

    บรรลือศักดิ์ ปุสสะรังษี (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-09-14)

    ในภาพรวมมีสัญญาณที่ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเเน่นอนเเละการว่างงานก็อยู่ในระดับต่ำ จึงมีการคาดการว่า Fed น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 16-17 ก.ย. นี้