Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เทคโนโลยีดิจิตอล"มนุษย์ซูเปอร์"สำหรับโอลิมปิกโตเกียว 

    ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-09-09)

    ประเทศญี่ปุ่นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการเเข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีค.ศ. 2020 เเละพาราลิมปิกเกมฤดูร้อน(Tokyo Olympic Game 2020) พวกเขาได้มีเเนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีดิจิตอลหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาสร้างสรรค์กีฬาเเนวใหม่ในการเเข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียวที่จะถึงนี้ โดยพวกเขาได้ตั้งชื่อโครงการนี้ว่า Superhuman sports society หรือใช้ตัวย่อสั้นๆว่า S3