Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'TIJ' เปิดเวที 'TIJ Youth Forum' ดึงเยาวชนอาเซียนร่วมถกแก้ปัญหา 'Cybercrime' 

    Unknown author (แนวหน้า, 2020-04-12)

    สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เปิดเวทีคู่ขนาน TIJ Youth Forum ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอาเซียนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมอาญาที่เกี่ยวข้องกับ "อาชญากรรมทางไซเบอร์"ระหว่างวันที่ 25-29 ก.พ.ที่ผ่านมา