Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    The champ by conversion. 

    กองบรรณาธิการ Strategy+Marketing. (บริษัทแอสแควร์ แมกกาซีน., 2007)

    ปี2545 ก้าวแรกที่โทรศัพท์มือถือ ไอ-โมบายใช้เกมการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างแบรนต์ให้แข็งแกร่ง ปี 2549 โทรศัพท์มือถือ ไอ-โมบายครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นที่ 2 ในประเทศไทย โดยเป็นรองเพียงโนเกีย และนับจากนี้ไปโทรศัพท์ไอ-โมบาย จะก้าวสู่การเป็น Regional Brand ในภูมิภาคนี้