• Thumbnail

  135 ปี ของแบงก์ฟิลิปปินส์ ไข่ที่ฟักไม่ค่อยเป็นตัว. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทดอกเบี้ย., 1986)

  6 กุมภาพันธ์ 2529 ชาวโลกรับรู้ถึงความพ่ายแพ้และความอัปยศของอดีตประธานาธิบดีมามร์กอส สำหรับชาวฟิลิปปินส์ไม่เพียงแต่จะโค้นอดีตจอมเผด็จการลง และมีผู้นำเป็นสตรีคือนางคอราซอน อาควีโน่ เท่านั้นหากแต่ทุกคนล้วนตั้งความหวังว่าเศรษฐกิจของประเทศที่ล้มฟุบโดยปราศจากการเยียวยามาเป็นเวลานานคงจะถึงเวลาสะสางเสียที แต่การสะสางปัญหาเศรษฐกิจโดยรัฐบาลนางอาควีโน่ใช่ว่าจะง่ายได้ดังใจนึก เพราะจากข้อมูลของแบงก์ชาติฟิลิปปินส์ เมื่อต้นปี ระบุว่า ฟิลิปปินส์มีหนี้สินต่างประเทศเป็นมูลค่าถึง 25,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 678,400 ล้านบาท ที่รัฐบาลเก่าเลที่ยวไปกู้จากแบงก์ ...
 • Thumbnail

  A comparison of human resource development in telecommunications business of Thailand and Laos 

  Nittana Southiseng, Walsh, John (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  This is aqualitative study aimed at exploring and comparing the actual buman resource development (HRD) practices and management systems in the telecom businesses of Thailand and Laos. The study found that the competition amomg the telecom operators in either Thailand or Laos has been intensifying. The telecom operator in both countries have realized that the capabilities of qualified people are solid drivers in ensuring the sustainability of businesses with empirical evidences gained from 15 in-depth interview in Thailand, it was found that HRD ...
 • Thumbnail

  AIPO องค์การรัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Organization-AIPO) 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2001)

  องค์การรัฐสภาอาเซียน ได้เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยมีรัฐสภาอินโดนิเชียเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีของกลุ่มประเทศอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพราะการร่วมมือระหว่างภาคีของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมีทุกระดับแล้ว ยังเหลือแต่ระดับรัฐสภาเท่านั้นที่ยังไม่มีการร่วมมือกัน และปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ คือ มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เป็นอย่างดี โดยต่างก็เห็นพ้องต้องกันในเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือให้ใกล้ชิดในระหว่างรัฐสภาของกลุ่มประเ ...
 • Thumbnail

  ASEAN : problems and prospects 

  Boonlert Wongpibul (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา, 1991)

  ASEAN will celebrate its 24th anniversary on 8 August this year. The fact that ASEAN still exists during the past 24 years through various periods of up and down, and has been cited as cornerstone of member countries foreign policy is a testimony to its significance and its contribution to the region. ASEAN took its birth in August 1967 amidst the period when relations among the member states were quite different from what we see today. It was noted by conflicts and confrontation.ASEAN emerged as a result of indigenous initiative and farsightedness ...
 • Thumbnail

  BIBF หรือจะสู้เกาะลาบวน บทเรียนจากต่างประเทศในการวางแผนภาษีอากร. 

  กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์. (กองบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร., 1993)

  บทความฉบับนี้ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะนำลักษณะและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐบาลมาเลเซียส่งเสริมให้บริษัทต่างประเทศเข้าไปตั้งบริษัทในเกาะลาบวนในการวางแผนภาษีอากรโดยสังเขป
 • Thumbnail

  BIV พร้อมแล้วสำหรับการลงทุนในเวียดนาม 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป., 1991)

  การมาเยือนประเทศไทยของหวอ วัน เกี๊ยต นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามช่วงปี2534 นั้นถือเป็นจุดสูงสุดในความเพียรพยายามของทั้งสองประเทศที่จะเปิกศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน รามถึงความร่วมมือทางเศรษบกิจที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
 • Thumbnail

  Cambodia no more hell 

  รองเสธ. ภูสดศรี (บริษัทสื่อดี, 2008)

  อำนาจอันเรืองรองของประเทศใดๆ ในโลก ล้วนแสดงผ่านสกุลเงินตราเสียทั้งสิ้น เพราะหากชาติใดไร้ซึ่งสกุลเงินที่กำหนดค่ากลางของสินค้าแล้ว ย่อมเกิดความโกลาหลไม่ต่างจากบางประเทศในแถบแอฟริกา ที่ไม่ยอมใช้เงินสกุลอื่นทั้งๆ ที่สกุลเงินตัวเองเฟ้อร่วมพันเปอร์เซ็นต์ เดิมที่กัมพูชาเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงิน "เรียว" แต่ด้วยเหตุที่พบกับภาวะเศรษฐกิจถดถ้อยในอดีต ทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงตัดสินใจนำมาตรการเอาเงินสกุลอื่นเข้ามาใช้ควบคู่ไปด้วย โดยสกุลเงินที่ใช้ของที่นี้คือ "ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา"
 • Thumbnail

  CommunicAsia 2005 เมื่อโลกสื่อสารไร้สายกำลังเปลี่ยนไป. 

  ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (กองบรรณาธิการวารสารไมโครคอมพิวเตอร์., 2005)

  เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เทียบเท่ากับเกาะช้างของไทย โครงข่ายการคมนาคมที่มีการวางแผนสร้างอย่างเป็นระบบ ทำให้การเดินทางจากจุดต่างๆ ภายในเกาะสิงคโปร์ไปยังสถานที่จัดงานเป็นไปได้โดยง่ายดาย ยิ่งเป็นการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อสนามบินนานาชาติชางฮีกับย่านกลางเมือง โดยเส้นทางผ่านบริเวณ Expo เป็นผลทำให้ช่วยย่นระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางเข้าหรืออกจากงานได้อย่างดีเยี่ยม
 • Thumbnail

  Economic Cooperation Among the Six Mekong Countries and Among Indonesia, Malaysia and Thailand. 

  พิสิฎฐ ภัคเกษม. (กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐกิจและสังคม., 1988)

  A part from the infrastructure development, it is of utmost importance in newly liberalized market econimies that trade and investment promotion policies and regulations be consistent, and facilitate complementary development to enhance intra - subregional trade cooperation.
 • Thumbnail

  Economic Cooperation Among the Six Mekong Countries and Among Indonesia, Malaysia and Thailand. 

  พิสิฎฐ ภัคเกษม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา, 1994)

  Apart from the infrastructure development, it is of utmost importance in newly liberalized market economies that trade and investment promotion policies and regulations be consistent, and facilitate complementary development to enhance intra-subregional trade cooperation.
 • Thumbnail

  Export performance of developing ASEAN Countries : past trends and policy options 

  Chaiwoot Chaipan (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  Despite the first oil shock in 1974 and the subsequent recession in industrailized countries (ICs), the 1970s were a period of high economic prosperity for the developing ASEAN countries.These resource-rich countries have experienced high rates of income growth which were attributed to a significant degree to rapidly intensified trade relations with each other and with the rest of the world.They were able to cope with the abverse changes in their economic environment of their exports and by diversifying their export destinations.
 • Thumbnail

  Impacts of training and development on social enterprises in Cambodia 

  Ty Makararavy, Pacapol Anurit (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) กำลังเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจและมีการศึกษา อย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการประกอบการเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากและได้กลายเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐ องค์การภาคเอกชน และชุมชนพลเมืองต่างๆโดยเฉพาะในประเทศที่รัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างเพียงพอ
 • Thumbnail

  ING เชื่อมั่นกลยุทธ์ เครือข่ายใช้มาเลเซียเป็นต้นแบบ ดันไทยโตทันไต้หวัน. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นไทอิงค์., 2002)

  ING Group สถาบันการเงินระดับโลกจากเนเธอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการทางการเงิน (Financial Service Provider) ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคาร หลักทรัพย์กองทุนรวมและบำนาญ ในกว่า 65 ประเทศ สินทรัพย์รวมทั่วโลกกว่า 27 ล้านล้านบาท และลูกค้าอีกกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก
 • Thumbnail

  Integrating the informal sector in planning for low-income settlements : the Malaysian experience. 

  Mohd R. Agus (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1987)

  The New Economic Policy (NEP) of Malaysia aims to reduce the incidence of poverity through rapid economic and social development which allows for fuller integration of the lower income groups is the nation's expanding economy. One of the major social objectives in the NEP is to improve the quality of life of the low - income groups by facilitating their access to modern services and amenities in the fields of education, housing, health and employment (Malaysia, 1971; 1976; 1981), In order to attain the above objective's successfully, the NEP seeks ...
 • Thumbnail

  International trade and industrial cooperation between ASEAN and the EC 

  Pranee Chitakornkijsil. (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)

  The EC is one of ASEAN's major trade partners. ASEAN recgonizes that the EC is an important an influential economic bloc that would be in position to contribute significantly to the world economic order. ASEAN export to the EC have been increasing over the past year. They are encouraged by a generally open trading environment and policies designed to facilitate import such as special tariff preferences and trade promotion schemes, and indirectly by development aid and technical assistance programmes aimed to improve production and to expand exports.
 • Thumbnail

  Malaysia offering special incentives for foreign direct investment. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ทีมบรรณาธิการ the Rubber International Magazine., 2001)

  รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย Seri Rafidah Aziz ยืนยันว่าเศรษฐกิจของมาเลเซียกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตที่ดี คำกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการสัมนาเรื่อง "โอกาสทางธุรกิจระหว่างไทย-มาเลเซีย"
 • Thumbnail

  Mr.David Ang. Executive Director, Human Resources Institute Singapore กับบทเรียนของนักบริหารบุคคล ประเทศสิงคโปร์. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กองบรรณาธิการวารสารการบริหารคน., 2001)

  พื้นฐานสำคัญของ Human Resource Development คือต้องรู้ว่าความสามารถอะไรบ้างที่พนักงานในองค์กรจำเป็นต้องมี แล้วคนในองค์กรมีความสามารถทำได้ตามนั้นหรือไม่ ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกอบรม โดยเป้าหมายของการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ถ้าจะให้ดีเราต้องดุเป็นรายคน
 • Thumbnail

  Nationalism and development : an economic perspective of Malay nationalism in Malaysia. 

  A.H. Roslan (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์., 1995)

  บทความนี้มุ่งศึกษาแนวชาตินิยมจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ตามทรรศนะของ Breton ชาตินิยมอาจมองได้ว่าเป็นการลงทุนกับชนชาติหรือชาติพันธ์ในการนี้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มีนโยบายชาตินิยมจะใช้การลงทุนเป็นเครื่องมือทำให้ทรัพย์สินความมั่งคั่งที่กลุ่มชนชาติหรือชาติพันธ์ครอบครองอยู่ขยายขอบเขตกว้างขึ้น นโยบายชาตินิยมนี้แม้จะทำให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มชนชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเท่านั้น นโยบายชาตินิยมเช่นที่ว่านี้กลับทำให้รายได้ของชนภายในกลุ่มยิ่งไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น
 • Thumbnail

  Official Japanese assistance for development to Southeast Asian countries and Japanese investment in the region. 

  ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)

  Japan has increasingly become the major economic partner of the ASEAN countries. As for ASEAN , it is clear that Japan is the strongest foreign investor.Futhermore,it is obvious that,apart from Austraria, Japan is the only critical developed country within reasonable distance of the region. Japan considers herself very much a part of Asia.Her foreign policy mentions expricitly that, as an ASEAN nation. She has the greatest interest in her relationships with Southeast Asia countries.Inbact Japan looks to Southeast Asia as her sphere of influence ...
 • Thumbnail

  Proverbs Lao et Tai. 

  Peltier, Anatole-Roger. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์, 2002)

  ผู้เขียนมีความคิดที่จะรวบรวมภาษิตต่างๆ ของชนชาติไท-ลาว มานานแล้ว พร้อมกับปริวัติเป็นภาษาไทยกลางและแปลเป็นภาษาตะวันตก เช่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและวรรณกรรมของกลุ่มลาว-ไท ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ภาษิตที่นำมาเสนอในบทความนี้มาจากชนชาติและเผ่าพันธุ์ดังนี้: ภาษิตลาว จากอีสานและประเทศลาว หรือล้านช้าง ภาษิตยวน หรือไทยวน จากล้านนา ภาคเหนือของประเทศไทย ภาษิตขึน หรือไทขึน (มักเรียกกันว่าไทเขิน) จากเขมรัฐนครเชียงตุง ปัจจุบันนี้อยู่ในรัฐฉานของพม่า