• Thumbnail

    ความสำนึกของประชาชนลาวและกัมพูชาเกี่ยวกับการพัฒนาชาติ สิ่งที่ยังตกทอดให้เห็น (มรดกที่ยังคงเหลืออยู่) จากต้นศตวรรษที่ 19 

    กราบ๊อฟสกี้, ฟอลเกอร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2001)

    ประเทศลาวและกัมพูชาเคยประสบชะตากรรมที่คล้ายคลึงกัน คือ ตกในสภาพเป็นรัฐกันชน ที่ถูกกดดันอยู่ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีอำนาจเหนือกว่า คือ ประเทสไทย และเวียดนาม ดังนั้นความหวั่นวิตกที่ว่าประเทศชาติจะสูญหายได้แผ่ขยายไปสู่ กระบวนการชาตินิยมทั้งลาว และเขมร บทความนี้มีจุดประสงค์ที่จะย้อนกลับไปถึง คริสตวรรษที่ 19 เพื่อที่จะศึกษาต้นกำเนิดของจิตสำนึกที่มีต่อการอยู่รอดของชาติใน ลาวและ เขมร เหตุการณ์ต่างๆ และประสบการณ์ที่สำคัญในยุคนั้น ได้มีส่วนในการ สร้างสรรค์จิตสำนึกต่อชาติของกระบวนการชาตินิยมทั้งลาวและเขมร ในลักษณะที่แตกต่างกัน