Show simple item record

dc.contributor.advisorไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorพิมล แจ่มจรัสth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:08Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:08Z
dc.date.issued1971th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1050
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2514.th
dc.description.abstractการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวงนั้นพิจารณาได้เป็น 2 ทาง คือ การประชาสัมพันธ์ด้านบริการอย่างหนึ่งและการบริหารด้านความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่ง สำหรับในด้านบริการนั้นเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์การที่ดำเนินงานแบบผูกขาด จึงไม่จำเป็นต้องแข่งขันในเชิงการขายกับองค์การอื่น ๆ แต่ในด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะth
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาถึงการประชาสัมพันธ์ และปัญหาในการบริหารของการไฟฟ้านครหลวง โดยวิเคราะห์จากข่าวสารที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระหว่างปี พ.ศ. 2502-2513 ผู้เขียนได้พบว่าปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกิดจากสาเหตุหลายประการ คือการจัดองค์การ การรวมอำนาจที่ศูนย์กลาง ขาดการวางแผนที่ดี และการติดตามผลงานเหล่านี้เป็นต้น ผู้เขียนได้เสนอแนะให้ขยายงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นหน่วยงานระดับกองและจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ จัดให้มีแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และผู้บริหารจะต้องติดตามดูการปฏิบัติตามแผนด้วย.th
dc.format.extent107 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccHM 263 พ36th
dc.subject.otherการประชาสัมพันธ์th
dc.titleการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวงth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record