การประเมินระดับความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

Citation
จุฑาทิพย์ สุจริตกุล (2002). การประเมินระดับความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1056.
View online Resources
Collections