ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

Citation
สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ (1997). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1702.
View online Resources
Collections