การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด (สกต) สาขาพระนครศรีอยุธยา

Citation
พงษ์ศักดิ์ เฉลิมชุติเดช (1994). การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด (สกต) สาขาพระนครศรีอยุธยา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1708.
View online Resources
Collections