ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Citation
สุนทร ศรีเปลี่ยนจันทร์ (1997). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1850.
View online Resources
Collections