ระบบทุนและสินเชื่อในการทำมีดของชุมชนบ้านอรัญญิก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Citation
สุชาติ แจสุรภาพ (1995). ระบบทุนและสินเชื่อในการทำมีดของชุมชนบ้านอรัญญิก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1960.
View online Resources
Collections