โอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพราชการทหารสู่ธุรกิจเอกชนของนายทหารระดับสูง

Citation
ไพโรจน์ พานิชสมัย (1994). โอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพราชการทหารสู่ธุรกิจเอกชนของนายทหารระดับสูง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1978.
View online Resources
Collections