Wisdom Repository Repository

แผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

แผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-03-31T13:00:33Z
dc.date.available 2014-03-31T13:00:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/197
dc.description.abstract - th
dc.description.abstract เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในแต่ละส่วนจะบอกถึง เป้าหมาย มาตรการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่จะนำไปสู่แผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 th
dc.format.extent 34 แผ่น th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน th
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) th
dc.subject.other ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน th
dc.subject.other กลุ่มประเทศอาเซียน th
dc.title แผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 th
dc.type Text th
mods.genre รายงาน--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language