การประเมินผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเท้าช้าง

Citation
จิตตราพร โรจนากร (2007). การประเมินผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเท้าช้าง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2020.
View online Resources
Collections