ASCC: Clippings

 

Recent Submissions

 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (มติชนออนไลน์, 2563-05-25)
  รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เสนอให้รัฐบาลหยุดขยาย พรก.ฉุกเฉินฯออกไป เนื่องจากไม่มีความเหมาะสมและจำเป็น เพราะปัจจุบันสามารถควบคุมโควิดได้เป็นอย่างดี การใช้ พรก.ฉุกเฉินในระย ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-05-23)
  การทำงานของรัฐบาลประยุทธ์ตั้งแต่เป็น คสช. จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลประยุทธ์ทำงานได้ค่อนข้างดีจึงได้รับความนิยมสูงในบริบทที่มีวิกฤตความขัดแย้งทางสังคมการเมืองในบางลักษณะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้ใช้อำนาจเด็ดขาดแก้ไขปัญหา ...
 • สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก ออนไลน์, 2563-05-18)
  การพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจนทำให้ต้องขยายเวลาการห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะต่างชาติเข้าประเทศต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงในระหว่างระยะเวลาผ่ ...
 • สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก ออนไลน์, 2563-05-11)
  ผู้เขียนได้สนทนากับ รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ ในหัวข้อ ทำไมพลเอกประยุทธ์จึงตัดสินใจเลือกที่จะไม่ใช้นักการเมืองในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่หันไปพึ่งพิงบทบาทของเทคโนแครต(ผู้มีอำนาจจากวิชาความรู ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-05-09)
  นักวิชาการแนวสถาบันนิยมใหม่ได้เสนอว่า องค์การและสถาบันคือแกนกลางสำหรับทำความเข้าใจบทบาทของค่านิยมและการตัดสินใจร่วมในการเมือง การเป็นมนุษย์การเมืองคือการเรียนรู้ว่าค่านิยมอะไรมีความสำคัญ แนวทางสถาบันใหม่กลายมาเป็นแนวทางส ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-05-02)
  ผู้แต่งกล่าวถึงแนวศึกษาสถาบันนิยมใหม่ ซึ่งได้วิจารย์จุดอ่อนของแนวศึกษาพฤติกรรมนิยมและทางเลือกเชิงเหตุผล พร้อมกับนำเสนอแนวศึกษาใหม่ที่อ้างว่าสามารถเข้าถึงและอธิบายความจริงทางการเมืองได้ดีกว่าขึ้นมา และได้สรุปว่าการเมืองขอ ...
 • สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก ออนไลน์, 2563-04-27)
  รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ที่มีจำนวนต่ำกว่า 20 รายต่อวันนานสี่วันติดต่อกัน ทำให้คนไทยจำนวนมากเกิดความสบายใจขึ้นว่า สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว มาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ...
 • Unknown author (มติชนสุดสัปดาห์, 2020-05-01)
  เรื่องราวอีกฉากของ "ผู้ร่ำรวยไทย"ว่าด้วยความสามารถสถาปนาธุรกิจ กลายเป็นผู้นำค้าปลีกอาเซียนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ห้วงเวลาที่ผู้คนในสังคมกล่าวถึง"มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของไทย 20 ท่าน" และ "มีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-25)
  ในอาณาบริเวณของความรู้ด้านสังคมศาสตร์นักวิชาการแต่ละสำนักต่างก็อ้างว่าแนวทางของตนเองมีความยอดเยี่ยมและมีประสิทธิผลในการเข้าใจและอธิบายความจริง รวมทั้งสร้างความรู้ได้ครอบคลุมถูกต้องและน่าเชื่อถือมากกว่าแนวศึกษาแบบอื่น ...
 • สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก, 2563-04-19)
  สิ่งที่รัฐบาลควรระวังให้มากขณะนี้เพื่อป้องกันปรากฎการณ์ super spread (คนที่แพร่โรคไปยังคนอื่นจำนวนมาก) มีสองประเด็น ประเด็นแรกคือ ปรากฎการณ์การแจกเงิน อาหาร และสิ่งของจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่อาจทำให้เกิดการรวมตัวกันอย่างไร ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-18)
  การเมืองของความรู้เป็นการเล่าเรื่องราวของแนววิเคราะห์การเมืองหลักสองแนวคือ แนวศึกษาเชิงสถาบันนิยมและแนวศึกษาพฤติกรรมนิยม ซึ่งมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจนำทางวิชาการในการกำหนดประเด็นศึกษาความรู้ และความจริงทางการเมืองอย่ ...
 • Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2020-04-16)
  "อาเซียนซัมมิต"หนุนต้องกองทุนรับมือกับโควิด-19 ขณะที่อาเซียนต้า เผยมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจของรัฐบาล 10 ประเทศ หนุนอาเซียนกู้วิกฤตไวรัส เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 บรรดาผู้นำได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยเกี่ยวกับการจัดตั้ง"กองทุ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-11)
  เมื่อสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำให้เราเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรและบุคคลที่รับผิดชอบในการรับมือและจัดการกับปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และหากเรามีเหตุผลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม การสรุปบทเรียนและแก้ไขความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้น ...
 • สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก, 2563-04-12)
  ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความแตกต่างในพฤติกรรม วิธีคิด และวิถีชีวิต หรือง่าย ๆ ก็คือที่เกิดจากความแตกต่างในวัฒนธรรมกับประเทศสหรัฐอมริกาและประเทศในยุโรปที่ทำให้มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ...
 • Unknown author (ข่าวสด, 2020-04-14)
  เรื่องราวไลฟ์สไตล์ทางการเงิน การธนาคารทั่วอาเซียน ในรายการ "ออมสิน อะราวนด์ อาเซียน หรือ SAVING BANK AROUND ASEAN" สัปดาห์ที่ผ่านมา พาผู้ชมไปชมตลาดและสัมผัสรีวิวริมแม่น้ำในกรุงพนมเปญอันงดงามไม่แพ้ที่ใดในโลก รับหน้าที่พาทัวร์โดย ...
 • Unknown author (ผู้จัดการรายวัน 360, 2020-04-13)
  ไทยจ่อร่วมประเดิม"กองทุนอาเซียน COVID-19 ASEAN Respones Fund" เน้นจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในกลุ่มอาเซียน สนับสนุนการศึกษาวิจัย-คิดค้นยาและวัคซีน พร้อมรับรองปฏิญญาอาเซียนร่วม 2 ฉบับ
 • สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก, 2563-04-06)
  ในภาวะสงครามโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ประชาชนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังต้องเผชิญกับการขาดแคลนเวชภัณฑ์ (เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย) ที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคระบาด ขณะที่เวชภั ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-04)
  นอกเหนือจากประเด็นภาวะผู้นำและมาตรการในการจัดการกับวิกฤตโคโรนาไวรัสที่มีการวิเคราะห์อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว ประเด็นโลกหลังโควิด-19 เป็นที่สนใจจากบรรดานักวิเคราะห์ไม่น้อยทีเดียวทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการออนไลน์, 2563-03-20)
  การอุบัติขึ้นและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่ออารยธรรมและศีลธรรมของมนุษย์ในหลายมิติ มีสมมุติฐานหลายประการที่ยังเป็นข้อถกเถียงและเป็นความสงสัยที่ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ชัดเจนเกี่ยวการกำเนิดของโรคนี้ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการออนไลน์, 2563-03-27)
  ในที่สุดรัฐบาลไทยโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ภาวะฉุกเฉินเป็นมาตรการรวบอำนาจหรือรวมศูนย์อำนาจของรัฐมนตรีทั้งมวลทุกอย่าง ...

View more