Now showing items 1-20 of 965

 • Thumbnail

  ปั่นนิด้า 

  Unknown author (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 201-09-15)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ บุษบา พิบูลชล นายกสมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ, อำนวย กาญจโนภาศ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า แถลงข่าว "50th NIDA MBA BIKE&RUN" ครบรอบ50ปีนิด้าในวันที่ 29 พ.ย.
 • Thumbnail

  วงถก คปท.แนะปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง รณรงค์ขึ้นป้าย'Respect My Tag' 

  [ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง] (หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2014-05-02)

  ให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-06-23)

  ตั้งแต่ปลายปี 2556 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง โดยทั้งการชุมนุมประท้วงและไม่สามารถจัดเลือกตั้งรัฐบาลถาวรได้ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง บทความนี้จะเป็นการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปี 2557 ต่อเนื่องไปยังปี 2558 โดยใช้แบบจำลอง NIDA Macro Model
 • Thumbnail

  ความสอดคล้องของวัฏจักรธุรกิจ และความเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ ASEAN 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-08-11)

  วัฏจักรธุรกิจ หมายถึง เศรษฐกิจที่มีการปรับตัวขึ้นลงของแต่ละประเทศ โดยจะมีช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีและบางช่วงก็จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำสลับกันไป ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับของความเชื่อมโยงของวัฏจักรธุรกิจ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นตัวแทน ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อมโยงด้านการค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสอดคล้องของวัฏจักรธุรกิจระหว่างประเทศใน ASEAN
 • Thumbnail

  วิเคราะห์(ร่าง)งบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-01)

  การวิเคราะห์งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่ง Thai PBO ได้จัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • Thumbnail

  เสียงเตือน ครม.ท็อปบูต ระวังติดหล่มอำนาจ-เศรษฐกิจ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2014-09-02)

  นักวิชาการแสดงความคิดเห็นต่อ ครม.ประยุทธ์ 1 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่หลากหลายทั้งในแง่ของความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม หากรัฐบาลเปิดใจรับฟังก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
 • Thumbnail

  นิด้าแก้'เด็กไทยอ่อนอังกฤษ' 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-03)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2014 โดยหัวข้อหลักคือประชาคมอาเซียน และโลกาภิวัตน์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย
 • Thumbnail

  หยุดทุจริตคอร์รัปชั่น Together We Can 

  อณุสรา ทองอุไร (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-04)

  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 และได้ถือวันนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทย โดยในปีนี้องค์กรได้มีคอนเซปต์ภายใต้ชื่อว่า "Together We Can" รวมพลังปฏิรูปสู่การป้องกันที่ยั่งยืน
 • Thumbnail

  รอถก.รัชตะ'รมว.สธ. นั่ง-ไม่นั่งปธ.ทปอ.ต่อ 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2014-09-06)

  จากการที่นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น ทปอ.จะได้มีการหารือกันในเรื่องของการทำหน้าที่ประธาน ทปอ.ของ นพ.รัชตะ ว่าจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร
 • Thumbnail

  สมบัติ-ปชป.วอนคสช. ทุบอัยการ 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2014-09-07)

  กรณีอัยการสูงสุด ยังไม่ส่งฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวโดยอ้างสำนวนของป.ป.ช.ยังมีความหละหลวม ซึ่ง ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้ให้ความเห็นในเรื่องความล่าช้าในการทำงานของอัยการ และได้เสนอแนะให้ป.ป.ช.แก้ไขกฎหมายโดยจัดตั้งกองอัยการขึ้นมาเอง
 • Thumbnail

  ทักษะทางการเงินกับการพัฒนาตลาดการเงิน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-08)

  การที่จะพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เราควรสร้างรากฐานในเรื่องทักษะทางการเงินให้กับคนในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหากคนในประเทศมีความรู้และมีทักษะทางการเงินที่ดีแล้ว ก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย
 • Thumbnail

  'นิด้า'จัดอันดับการศึกษาไทย สะท้อนคุณภาพแย่/แพ้ลาว-เขมร 

  Unknown author (พิมพ์ไทย, 2014-09-09)

  ผลจากการจัดอันดับการศึกษาของประเทศสมาชิกทั้งหมด 144 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาของไทยย่ำแย่ลงในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ประเทศไทยตกอันดับไปเป็นรอง สปป.ลาว และเขมร ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าวิตกอย่างยิ่ง
 • Thumbnail

  คลังชง'จ้างงาน'กระตุ้นศก. วางกรอบถึงกลางปี 2558-เริ่งเบิกงบค้างท่อ 3 แสนล้าน นโยบายการคลังดูแลเศรษฐกิจระยะสั้น-ระยะกลาง 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-12)

  กระทรวงการคลังดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล เตรียมมาตรการกระตุ้นศรษฐกิจและผลักดันกฎหมายด้านภาษีหลายฉบัยเพื่อสร้างความเป็นธรรม
 • Thumbnail

  เลี้ยง'ครม.-คสช.' ผ่านร่างถอดถอน 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2014-09-12)

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อขอบคุณต่อคณะคสช.และครม.ทั้งหมด ที่ได้ร่วมมือกันทำงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสพูดคุยกันถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง คสช.และรัฐบาลว่าจะเป็นไปในทิศทางใด
 • Thumbnail

  กับดัก'ยากระตุ้น' 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-15)

  การดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ควรจะต้องพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจ เพราะในการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐต้องเสียงงบประมาณแผ่นดินไปโดยที่อาจจะไม่มีความจำเป็นเลยก็เป็นได้ ฉะนั้นการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เหมือนกับการใช้ยาโด๊ป ซึ่งผลสืบเนื่องของการใช้ยาโด๊ปก็ย่อมมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน
 • Thumbnail

  ชงสนช.'สภาพี่เลี้ยง' 'นศ.วปอ.56' เสนอโอนขรก.ดำรงตำแหน่งการเมืองได้ 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-16)

  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นปี 2556 ได้เสนอยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ส่วนด้านอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก็ได้ร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิรูป 16 ด้าน แก่รัฐบาล
 • Thumbnail

  'นิด้า'แนะฟื้นซ้ำชั้น จัดสรรเงินอาจารย์ รวมทุนกรอ.-กยศ. 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-18)

  ด.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ประธานคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษา นิด้าโมเดลปฏิรูปประเทศไทย ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญไขปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
 • Thumbnail

  สั่งถอดไมค์ฉาว 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-18)

  จากการที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีไมโครโฟนมีราคาแพง หลังจากนั้นก็ได้มีการสั่งรื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จอแอลอีดี รวมทั้งไมโครโฟนออกจากห้องประชุมแล้ว เมื่อร่างข้อบังคับสนช.ประกาศใช้แล้ว กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องก็สามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย
 • Thumbnail

  มุมมอง-เสียงสะท้อน'เสรีภาพทางวิชาการ' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2014-09-21)

  นักวิชาการได้ให้ความเห็นกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัววิทยากรและนักศึกษากลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยไปที่ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมะานี และให้ระงับการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่องห้องเรียนประชาธิปไตย ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งนักวิชาการหลายท่านก็มองว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพทางวิชาการหรืไม่
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-22)

  กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหลักซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ยั่งยืน ทั้งยังส่งผลกระทบในทางลบต่อแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ฉะนั้นเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด