• Thumbnail

  1 เมษายน 2559 ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-01)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันที่ก่อกำเนิดจากพระราชดำริ เพื่อผลิตนักบริหารและนักสถิติเพื่อพัฒนาประเทศ และในวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นวันครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันแห่งนี้
 • Thumbnail

  18 มหาลัยใช้อักขราวิสุทธิ์กันนศ.ลอก'วิทยานิพนธ์' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มติชน, 2014-11-03)

  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐ รวม 18 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ เพื่อป้องกันการลอกวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก
 • Thumbnail

  190 เสียงถอดถอน'ปู' มันแทบเป็นประชามติ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สารสู่อนาคต, 2015-01-25)

  การโหวตของกรณียิ่งลักษณ์ คิดว่าสังคมจะยิ่งมีความเชื่อมันในการใช้ดุลพินิจในการทำหน้าที่ของสมาชิกสนช. ว่าเรื่องที่มันเป็นความสำคัญของบ้านเมือง เราก็ใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่เป็นเรื่องทีอ่ยู่ภายใต้อิทธิพลของการวิ้งเต้นกัน ซึ่งคะแนนเสียงที่ออกมาแสดงว่าสมาชิกทั้งหมดไม่ได้แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ก็เกือบจะเป็นประชามติ
 • Thumbnail

  1ปี'สนช.'สอบผ่านแบบไม่ประทับใจ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2558-09-21)

  มีทรรศนะของบรรดานักวิชาการในโครงการสัมมนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หัวข้อ "วิพากษ์การปฏิบัติงานของ สนช.ในโอกาสครบรอบการปฏิบัติงาน 1 ปี และบทบาทในอนาคต"
 • Thumbnail

  200 เก้าอี้ สภาขับเคลื่อนฯ เเม่น้ำสายใหม่ คสช. บิ๊กตู่จ่อเคาะโผ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-09)

  ยังไม่เเน่ชัดว่าสุดท้ายพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเเละหัวหน้าคสช. จะประกาศเเต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เเม่น้ำสายใหม่ที่จะมาเเทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในวันไหนเเละจะตั้งกี่คน เบื้องต้นก็มีข่าวว่าคสช.มีการทำลิสต์รายชื่อสมาชิกสภาขับเคลื่อนฯไว้ล่วงหน้าเเล้วส่วนหนึ่งตั้งเเต่สปช. ยังไม่ลงมติคว่ำร่างรธน.เสียด้วยซ้ำ
 • Thumbnail

  '201ปัญญาชน'ถึง'ทปอ.'ประดิษฐ์'นัดถกอธิการบดี 'กิตติชัย-มข.' ขยับปากแล้ว 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มติชน, 2014-12-14)

  กรณีอาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆจำนวน 201 คน ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงประธาน ทปอ. เรียกร้องให้คุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการที่กำลังถูกคุกคามในรั้วมหาวิทยาลัย อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะรักษาการประธาน ทปอ. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันดังกล่าว ดังนั้นขอให้รอฟังการแถลงข่าวหลังการประชุม ทปอ.
 • Thumbnail

  22 ส.ค.โหวตบิ๊กตู่ สนช.ทุกสายประสานเสียงพ่วงเชียร์'ท็อปบูตคาบิเนต' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สารสู่อนาคต, 2014-11-13)

  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า หัวหน้า คสช.ได้นั่งควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะพลอ.ประยุทธ์ได้ทำให้เห็นว่ามีความจริงใจและตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมือง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
 • Thumbnail

  27 ม.ประเมินตัวเอง เร่งเสนอตัวบ่งชี้ เปิดข้อมูลสู่สังคม 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สยามรัฐ, 2014-12-23)

  ที่ประชุมทปอ.มีมติเห็นชอบตามที่คณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา โดยเห็นว่ามหาวิทยาลัยทั้ง 27 แห่ง จะต้องเป็นผู้ที่เข้ามากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินเองและต้องให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม สร้างกลไกในการประเมินโดยบูรณาการเกณฑ์การประเมินจากตัวบ่งชี้ ทั้งของสกอ. และสมศ.
 • Thumbnail

  5 ทศวรรษ นิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-07-16)

  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 5 ทศวรรษ นิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • Thumbnail

  5 ทศวรรษ'นิด้า' ก้าวสู่ World Class University 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2015-07-22)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ได้ก่อตั้ง"นิด้า"ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้"นิด้า"เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ และในโอกาสที่"นิด้า"จะครบ 50 ปี ในปี 2559 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับสถาบันให้ก้าวสู่การเป็นสถาบันระดับโลกในทุกด้าน (World Class University)
 • Thumbnail

  50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 5 ทศวรรษแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาประเทศ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด, 2017-01-04)

  นับเป็นเวลาถึง 5 ทศวรรษแล้วที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สถาบันการศึกษาคุณภาพ และยังคงก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 อย่างมั่นคง และผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นอีกกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปไม่หยุดยั้ง
 • Thumbnail

  '50ปี'นิด้า-วิเคราะห์ธุรกิจไทย 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-04-05)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวในงานประชุมทางวิชาการที่เราได้จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปีนิด้า ว่ารัฐบาลควรกำหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ตรงกับความต้องการของโลก จากนั้นต้องพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งถือเป็นโอกาสปรับฐานความคิดในการดำเนินธุรกิจที่มองแต่เพียงไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากมองรอบข้างจะเห็นอีกหนึ่งโอกาสอย่างในประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังเป็นโอกาสให้มีการเติบโตไปพร้อมกันรวมถึงการเติบโตของธุรกิจที่ควบคู่ไปกับสังคมสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า จึงมองต่อไปในอีก ...
 • Thumbnail

  6 เดือน'ประยุทธ์'สอบผ่าน'ประสาร'ระบุเศรษฐกิจเริ่มฟื้นไข้-โจทย์ใหญ่'ร่างรัฐธรรมนูญ' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-12-08)

  นักวิชาการรวมถึงนักธุรกิจกลุ่มต่างๆ ประเมินผลงานรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทุกคนให้รัฐบาลสอบผ่าน แต่ยังมีอีกหลายด้านที่เสนอให้รีบแก้ไข โดยเห็นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจทำงาน ในขณะที่ด้านการเมืองยังมีความล่าช้ากว่านโยบายด้านเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  60 ปีรัฐประศาสนศาสตร์นิด้า 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, 2014-12-08)

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดงานเสวนาพิเศษ เรื่อง"กรอบรัฐธรรมนูญและแนวคิดการปฏิรูปกับอนาคตประเทศไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • Thumbnail

  AEC กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค(จบ) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-22)

  ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนยังต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศภูมิภาค
 • Thumbnail

  AEC กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค(ตอนที่ 1) 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-15)

  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของประเทศสมาชิกที่มีความต้องการจะอาศัยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความเจิรญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในภูมิภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี
 • Thumbnail

  ASEAN CIS กับอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-12)

  ASEAN CIS (ASEAN Collective Investment Scheme) เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน นำร่องโดยไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็น 3 ประเทศแรกที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการกำหนดแนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดให้มีการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซียน ประโยชน์ที่อุตสาหกรรมกองทุนรวมจะได้รับจาก ASEAN CIS คือ จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างตลาดกองทุนรวมเพื่มขึ้น และเป็นการสร้างการแข่งขันในตลาดกองทุนรวมมากขึ้น
 • Thumbnail

  CFO กับการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจไทย 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-19)

  ภารกิจในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารเงิน เป็นโจทย์สำคัญของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการ"มืออาชีพ" ทางด้านการเงินในการเข้ามาช่วยดูแลการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจให้มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความซับซ้อนของเครื่องมือทางการเงินและการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการลงทุนต่างๆ
 • Thumbnail

  CSR ในสายตาผู้ลงทุน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-11-09)

  ปัจจุบันกระแสเรื่องการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ การบริหารบริษัทโดยคำนึงเฉพาะการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นนั้นได้ถูกมองว่าไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทได้ ดังนั้นแนวคิดการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ จึงเพิ่มมุมมองในการบริหารโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
 • Thumbnail

  Fed จะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ ในการประชุมวันที่ 16-17 ก.ย. นี้ 

  บรรลือศักดิ์ ปุสสะรังษี (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-09-14)

  ในภาพรวมมีสัญญาณที่ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเเน่นอนเเละการว่างงานก็อยู่ในระดับต่ำ จึงมีการคาดการว่า Fed น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 16-17 ก.ย. นี้