คลังข้อมูล คลังปัญญา

ไทยเริ่ม IMPORT แรงงานฟิลิปปินส์ เร่งขึ้นเงินเดือนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กันสมองไหลออกไม่ไหลกลับ เผยรายละเอียด 'แผน 6 ปรับใหม่' และแผน 7

ไทยเริ่ม IMPORT แรงงานฟิลิปปินส์ เร่งขึ้นเงินเดือนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กันสมองไหลออกไม่ไหลกลับ เผยรายละเอียด 'แผน 6 ปรับใหม่' และแผน 7

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (content)

รายการข้อมูลนี้ปรากฎอยู่ในกลุ่มข้อมูลดังนี้

ค้นหาใน คลังปัญญา


เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน

Language